06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Folket mot politikerna om signalspaning: Omspel

Mark Klamberg skriver om att regeringen ska snabbutreda om SÄPO ska få utföra signalspaning, länk. I FRA överenskommelsen låg att FRA så kallade spionshop skulle upphöra. Nu laddar man om och med ganska tveksamma argument ska man nu se om SÄPO ska få bedriva egen signalspaning.


Farmor Gun reflekterar över den karusell som nu snurrar allt fortare, länk.

I grunden finns en tveksamhet om regeringen och FRA talar sanning.

Mark Klamberg uttrycker det så här: ”Det finns ett tredje, outtalat argument varför endast FRA kan utföra spaningen åt SÄPO. Det är att FRA har en central databas som lagrar trafikdata i massiv omfattning även beträffande vanliga privatpersoners kommunikation. En sådan databas, omfattande uppgifter om i princip all gränsöverskridande kommunikation, skapar unika förmågor som säkert skulle göra nytta för SÄPOs spaning. Privata teleoperatörer kan inte få fram motsvarande information. Att signalspaningen har denna omfattning och att vanliga privatpersoner omfattas av trafikdatalagringen förnekas både av regeringen och FRA så därför behöver vi inte oroa oss för detta argument.”

Frågan är bara om det stämmer. Jag uppfattar Klambergs text som ironisk, nämligen.

Är utredningen ett sätt att stärka rättssäkerheten eller är det ett generalangrepp mot integriteten?
Det är lätt att bli konspiratorisk i ett sammanhang som detta.

Det gynnar inte Alliansregeringen och partierna som ingår i den.


Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar