07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Öppet brev till Peter Bondesson om resursskolan

Hänt i Värmdö

Här kommer en debattartikel som är publicerad i veckans nummer av Nacka Värmdö Posten

Frågan om resursskolan i Värmdö kommun har varit föremål för debatt under lång tid. Under den tiden har Du Peter varit ansvarig för dess politiska hantering. En kompromiss kring skolan nåddes för cirka ett år sedan där en viktig del var att det skulle göras en uppföljning senast i mars i år. Någon sådan kom inte. Ansvarig för att så inte skedde var Du Peter. I juni i år nåddes en ny kompromiss som innebar att resursskolan ska behållas i avvaktan på att det utreds hur dessa barns behov ska tillgodoses på bästa sätt. Utredningen ska även ta ställning till om en samordning mellan socialförvaltningens och skolans resurser för barn med särskilda behov skulle kunna komma till stånd. Andemeningen i sistnämnda kompromiss var att utredningen skulle tillsättas omgående. Ingenting skedde. Ansvarig var fortfarande Du Peter. Först när du får en fråga i fullmäktige från Annika Andersson får du eld i baken. Det enda Du Peter lyckats producera därefter är ett förslag om att utredningens politiska ledningsgrupp ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), där du själv ingår, och ett utredningsdirektiv som har mycket i övrigt att önska. Förslaget om att KSAU ska vara ledningsgrupp bryter mot överenskommelsen från i juni. Den klara och entydiga avsikten var då att en fristående parlamentarisk ledningsgrupp skulle utses, innehållandes i dessa frågor kunniga och intresserade personer. När frågan var uppe i kommunstyrelsen i november lyckades centerpartiet få frågan återremitterad. Ett skäl till detta var att det inte längre finns något förtroende för din hantering av resursskolan. Dessutom finns frågetecken kring din hantering av utbildningsfrågorna i stort. Nu står det klart att Du Peter försöker genomdriva att KSAU ska bli politisk ledningsgrupp och att det därmed blir du som kommer att styra utredningens resultat. Vi menar att föräldrar, elever, lärare och medborgare har rätt att kräva en kvalificerad utredning om hur man inom givna ekonomiska ramar kan skapa bäst förutsättningar för barn med särskilda behov. Det görs bäst utan din medverkan. Därför kommer vi som undertecknat detta öppna att verka för att förhindra att Du Peter återigen schabblar bort möjligheten för kommunen att ge dessa barn det bästa stöd samhället kan ge.


Anders Jansson

Lars Hedberg

Bengt Kleijn

Lars Liedegren

Henrik Paulsen

Krister Malmqvist

Stefan Mårtensson

Henrik Paulsen

Inga Sundén Cullberg


Centerpartister i Värmdö kommun

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar