07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Politikerkompetens: Låt mig läsa vad du skrivit så kan jag säga vem du är

Göran Widham lyfter fram okunskap och inkompetens som ett problem i det politiska ledarskapet. Som ett sätt att får en uppfattning hur det står till med kompetensen kan man läsa vad våra folkvalda skriver. Vi får tyvärr säga i den mån de skriver överhuvudtaget. Det finns faktiskt en del som aldrig lyfter pennan. Bara detta är i sig värt en reflektion.

Vad berättar det om vederbörande?


Tillbaka till Widham, länk som har analyserat ett stycke text om internet, sociala medier och dataspel av folkpartiriksdagskvinnan, Solveig Hellqvist.

Hon skriver bland annat så här:

”Det intensiva spelandet eller genom att fastna på sociala sajter innebär även en risk för ointresse för andra fritidsintressen och vänner och försämrar förmågan att knyta sociala kontakter. Det finns också barn som enbart ser ryggtavlan på den förälder som ständigt sitter vid datorn och saknar därmed värdefull gemenskap med föräldern. Idag finns även en oro hos arbetsgivare att personalen ägnar sin tid åt sajter och Internet i stället för att arbeta med de uppgifter som är satta att göra.

Eftersom dataspelsbranschen har vuxit och förväntas växa ännu mer är det viktigt att den särskilt betraktas utifrån ett barnperspektiv. Det är t ex angeläget att det förs en diskussion med barn, ungdomar och föräldrar kring innehållet i spel och sajter. De kan innehålla såväl kvinnoförakt, våld och övergrepp som främlingsfientlighet och maktförhållanden. Denna arbetsuppgift skulle kunna ligga på skolorna i samarbete med socialtjänsten. Det är också viktigt att branschen själv tar ett ansvar genom att vara ”självsanerande”. Utgångspunkten bör vara att våld inte är eller skall vara underhållning för barn. Det finns de facto undersökningar som konstaterar att människor blir negativt påverkade av tv- eller dataspel. Det vore också tragiskt om vi som vuxna förmedlar att livets mening enbart handlar om datorer och Internet.”

Fördomarna haglar och vart tog den liberala samhällssynen vägen?

Det är inte underligt att oupplysta politiker kan kläcka ur sig sådant som detta. Ines Uusman visste att veta något om internet. Det var visst en modefluga. Detta sagt i maj 1996.

Som vi alla vet har ju internet upphört att existera sedan länge.

Politiske beslutsfattande ska självklart bygga på fakta och inte fördomar. Vad gäller internet, personlig integritet och upphovsrätt är det allt för sällan som besluten är kunskaps och evidensbaserade.

Vad vi som väljare kan göra är att kolla vad våra politiker skriver. Efter en sådan läsning det blir de säkert lättare att sätta ett kryss för en bra person och politiker.

Andra bloggar: Scaber Nestor, Opassande, Johanna Sjödin,

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar