06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Smartgridsamhället något för Köpenhamnsmötet?

Henrik Alexandersson berättar om han varit med på ett seminarium kring det allt snabbare utvecklade informationssamhället, länk.

Henrik skriver: Det är bara att inse att vi lever i ett uppkopplat informationssamhälle, med hyperdistribution. All information som går att lagra digitalt kan på ett ögonblick spridas till en kompis eller till hela världen. Detta går inte att stoppa. Genom åren har vi sett hur de har försökt. Men täpper de till på ett ställe, då söker sig informationen alltid nya vägar. Alltid. Hela internet och den moderna datortekniken – parad med människors uppfinningsrikedom – har skapat en värld där det som en gång blivit tillgängligt på nätet fortsätter att vara det.”

Informationssamhället är faktiskt intimt förknippat med klimatfrågan. Ett exempel är den information som finns om elkonsumenterna och deras preferenser finns möjlighet att spara mycket el. Nyckeln till detta heter smarta elmätare som avläses ofta. Man talar om att det genom att använda informationen från mätarnätverket går att spara 10-15% av den energi som förbrukas i samhället. Strukturen kan något förenklat sammanfattas i begreppet smartgrid. Det finns en intressant blogg som skriver om detta som heter smartgrid.se, länk.

Smartgridsamhället skapar förutsättningar för leverantörer och tjänsteproducenter. En annan och förbisedd del av detta är att konsumenterna kan börja samverka på nya sätt för att tillgodose sina behov. Detta har förutsättningar att spara stora mängder energi.

Effekterna av smartgrid är ett intressant perspektiv i klimatdebatten. Det flyttar fokus från att tala om visionerna till att konkretisera hur man kan förverkliga dem.

Andra medier: SvD, SvD, SvD,


Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar