06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Storstadspolitik (s): En svala gör ingen sommar

Några ledande socialdemokrater skriver en artikel i Dagens Nyheter om socialdemokraterna nya storstadpolitik. Ovanför artikeln finns en annons med rubriken mera jul för pengarna, länk.

Tyvärr verkar artikeln mer vara den röda bidragstomtens inlägg än något annat. Den blir faktiskt ganska lik annonsen ovanför artikeln i sitt budskap.


Ja, artikeln vilar tyvärr på idéen att samhällsstöd är viktigare än i grunden lönsamma företag. För att säkerställa detta krävs att man i grunden skrotar idén om att straffbeskatta de framgångsrika. Socialdemokraternas storstadpolitik och så kallade jobbpolitik skärper skatten för rimligt framgångsrika entreprenörer med minst 9.000 kronor per månad, länk. Det drabbar framförallt storstädernas medborgare.


Artikelförfattarna skriver:Vi vill stifta en lag om investeringsskydd som förhindrar att skolor, förskolor och äldreboenden knoppas av för en spottstyver för att ägarna en kort tid senare ska kunna kvittera ut enorma vinster. Det är en stöld av skattebetalarnas pengar.” Här kan jag inte annat än hålla med. Samtidigt är det viktigt att de skapas konkurrens som gör att servicen utvecklas. Alliansen har genom avknoppningar skapat en bättre fungerande marknad. Visst har det skett misstag. Däremot verkar socialdemokratin har gjort ett yrvaket uppvaknande på detta område.

Artikelförfattarna fortsätter: Regeringens omläggning av fastighetsskatten innebär att rörligheten på bostadsmarknaden har minskat och fortsätter att minska. Det hämmar storstädernas utveckling. Därför måste fastighetsskatten göras om – utan att höjas. Skatten på uppskov av reavinster betalas främst av storstadsbor. I dag måste de som väljer att flytta betala, men inte de som väljer att bo kvar. Det håller inte. Vi vill ta bort storstadsskatten. Vi ska också sänka skatten för bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. För att finansiera detta höjer vi skatten för villor som är värda mer än 6 miljoner kronor.”

Ja det är riktigt att vi bör ta bort inlåsningseffekterna, men det bästa förslaget hittills har presenterats av skatteverket. Det borde genomföras.
Lösningen av problemet är inte att höja skatten för de dyrare villorna. Alliansen har tagit ett steg i rätt riktning. Det gjorde aldrig socialdemokraterna. Nu gäller det att ta bort de kvarvarande negativa effekterna av förändringen.

Om storstadsföretagen säger man:Vår nya politik för storstäderna bygger på fler initiativ för städernas företag. Den bygger också på en flexibel välfärd av hög kvalitet, investeringar i utbildning och byggande och nya initiativ för att bekämpa brott”

I grunden bygger företagande på lönsamma företag. Entreprenörer som tar risker. En del tjänar stora pengar och de måste få behålla de pengar man tjänar. De som misslyckas ska självklart kunna komma igen. Här krävs både attitydförändringar och att skatten för framgångsrika inte blir till konfiskation. Det har socialdemokraterna hittills inte visat att man är förmögen till. Man bestraffar faktiskt både de framgångsrika och de misslyckade företagarna.

Investeringar i byggande innebär bland annat att uppmuntra till en mångfald av upplåtelseformer. Här har alliansen dragit ett väsentligt står till stacken genom att ha infört ägandelägenheter. Det är ett steg för att öka mångfalden och utbudet av nya bostäder.

Bekämpa brott är inget nytt. Det är de flesta ense om. Det gäller bara att göra det med rättssäkerhet. För det krävs det en annan justitieminister än Thomas Bodström (s).

Artikeln i Dagens Nyheter visar tydligt på en sak:
Socialdemokraterna saknar trovärdighet i storstäderna. För att skapa den krävs mer än en debattartikel.
Sanningen är att socialdemokraterna är ett litet parti i storstadssammanhang, länk.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar