06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Underskottet i Brunns skola

Hänt i Värmdö

Vad är möjligt och inte möjligt?

Självklart är det möjligt att efterskänka hela eller delar av underskottet. Den som påstår något annat ljuger beklagligen. Detta eftersom underskotten härrör sig till historiska försyndelser. Vad gäller underskott som uppkommit i år är det betydligt mera komplicerat. Kanske till och med omöjligt.
I detta fall är det gamla försyndelser som underskotten är hänförliga till. Sedan är det centralt att inte skapa ett prejudikat som undergräver budgetdisciplinen. I fallet Brunns skola finns det särskilda skäl och till och med synnerliga skäl för att göra ett undantag. Kvaliteten på skolan har uppenbarligen påverkat hela skolan och dess möjlighet att fullgöra sin roll som kunskapsförmedlare och aktör i samhället i övrigt.
Jag hoppas att de politiska partierna i Värmdö kommun sätter sig ned och gemensamt finner en bra lösning för elever, föräldrar och personal på Brunns skola. Prestige passar inte i ett så allvarligt läge som detta.
Andra medier: NVP,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar