05192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bibeln i blickpunkten hos ledande kommunalråd i Värmdö

Hänt i Värmdö

Senastionella uppgifter har i dag nått bloggen .

Sannolikt hyser kommunalrådet Peter Bondesson hemliga sympatier till kristdemokraterna. I vart fall verkar han fundera över hur bibeln ska tolkas. De uppgifter som bloggen nåtts av kan inte tolkas på något annat sätt.


Vi har nått kommunalrådet, kristdemokraten och pastorn Stefan Dozzi för en kommentar. Han meddelar att någon medlemsansökan inte inkommit till partiet ännu så länge. Dock låter han hälsa att en diskussion om bibelsyn med nämnde Bondesson skulle vara själsligt uppbygglig. Han avslutar vårt samtal med ett uppfriskande Pax et Bonum!


Bakgrunden till frågeställningen är en tolkning av bibelns skapelseberättelse. Frågan rör närmare bestämt Första Moseboks 2 kapitel vers 15-17 där det står: Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. 16Herren Gud gav detta bud: ”Du får äta av alla träd i trädgården 17utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö.”

Dessutom är frågan om hur man i Värmdö kommun ska tolka Första Moseboks 3 kapitel, vers 1 till och med 7, där det står: 1Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” 2Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, 3men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.” 4Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. 5Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” 6Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. 7Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna.”

Det verkar som om utbildningsnämndens ordförande tror att synd och kunskap är detsamma. Därför har inte alla i målgruppen inbjudits till inspirations- och komptensuppbyggnadsdag om skolan, länk på fredag som bloggen tidigare refererat. Dagen är ett väldigt bra initiativ.

När vi anmälde oss lämnades följande besked:

”Hej, Stefan!

Du har uttryckt önskemål att få delta i fredagens inspirationsdag om
framtidens skola ute på Siggesta gård.Du har därefter fått ett nekande
besked av Ulla Skansén med motivering att Du inte tillhör de definierade
målgrupperna. Du har då åter framfört önskemål om att få deltaga.Jag har
därefter vänt mig till Peter Bondesson, som tillsammans med Elisabeth
Dingertz är initiativtagare till inspirationsdagen. Peter står dock fast
vid sitt beslut gällande vilka som är fredagens inbjudna målgrupper.

Mvh,
Maria Ljungkvist

Maria Ljungkvist
Utbildningschef, UKÄ
Värmdö kommun
maria.ljungkvist@varmdo.se
08-570 48234

–=__Part0B21CE28.0__=
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Description: HTML

Hej, Stefan!


Du har uttryckt =C3=B6nskem=C3=A5l att f=C3=A5 delta i fredagens =
inspirationsdag om framtidens skola ute p=C3=A5 Siggesta g=C3=A5rd.Du har =
d=C3=A4refter f=C3=A5tt ett nekande besked av Ulla Skans=C3=A9n m=”

Det verkar som om Bondesson tagit på sig rollen av att vara själasörjare och därigenom frälsa mig och några andra från synd.

Nu tillhör jag som bekant inte anhängarna av den församling som Bondesson gör. Tvärt om tycker jag att det är viktigt att bra initiativ sprids bland så många som möjligt. Jag anser nämligen att kunskap och kompetens gör Värmdö kommun bättre.

Fotnot:
Efter ett rådigt ingripande av kommundirektören och överste Postmästaren i Värmdö kommun har jag numera inbjudits att deltaga i den skepnad som jag själv anser lämplig. Ibland kommer breven både fram snabbt och eventuella fel rättas med blixtens hastighet. Huruvida detta är ett resultatet av kateketik och bibeltolkning eller det ligger andra skäl bakom undandrar sig bloggens bedömande.


Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar