05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Centern det nya skolpartiet

Centerpartiet tar ett skolpolitiskt initiativ på DN brännpunkt, länk. Undertecknarna av artikeln är tre tungviktare i centern, nämligen Maud Olofsson, partisekreterare Flanking och ordföranden i utbildningsutskottet Sofia Larsen.

Utgångpunkten för artikeln är enkel för författarna: ”Alla skolor kan bli bättre. Kunskapsmiljarden blir en ekonomisk morot för skolor som förbättrar sina resultat. Vi vill genomföra förslaget under nästa mandatperiod. Kunskapsmiljarden kan gå bland annat till bättre läromedel, fler speciallärare eller mindre grupper. Alla elever förtjänar att mötas med höga förväntningar och en skolmiljö där de växer som människor. Vi ska ställa krav på lärare men också ge dem stor professionell frihet. För det är rektors och lärares ledarskap som är nyckeln till framgång. Vi vill att goda lärarinsatser ska premieras högre. Bra lärare ska ha högre lön.”

Samtidigt ser man att det krävs kompetens för att mäta kvalitén. Slutsatsen blir enligt artikelförfattarna att: ”utveckla nya metoder för att mäta och följa upp hur skolan klarar sin andra viktiga uppgift, att rusta barn och ungdomar till ansvarstagande, demokratiska medborgare som klarar av att ta ansvar för sig själv och sina medmänniskor. För att fler unga ska få jobb efter skolan krävs mer än teoretiska kunskaper. Skolans uppdrag, att ge barn och ungdomar en bra grund, omfattar både kunskap och värderingar.”

Incitamentet för kommunerna ska vara: ”en kunskapsmiljard för grundskolan. Kunskapsmiljarden ska i likhet med kömiljarden utformas som en prestationsbonus”.

Detta beskriver är en syn på kunskap och utbildningskvalitet som höjer sig ovanför den pisk- och morotspedagogik som bland annat Jan Björklund gjort sig till uttolkare av.

Ibland blir man stolt över att vara centerpartist.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar