07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ökad öppenhet i bygglovssaker

Hänt i Värmdö

I går sammanträdde byggnadsnämnden i Värmdö kommun. En fråga som drivits av centern fick ett bra avgörande. Glädjande nog kunde mittenpartierna och oppositionen enas om riktlinjer för hur politiker dokumenterar sin kontakter med bygglovssökande.
Tidigare fanns inga riktlinjer och ofta kom det inte fram om någon politiker haft kontakt med någon som sökt bygglov. Speciellt stor har kritiken varit mot byggnadsnämndens ordförande mot detta. Nu ska denna typ av kontakter dokumenteras. Detta är ett sätt att öka tilltron till att alla behandlas lika när det gäller bygglov. Transparens är en förutsättning för att människor ska känna förtroende för olika myndighetsprocesser.
Genom dessa riktlinjer kan vem som helst granska om det förekommit kontakter mellan en sökande och en politiker. Om någon känner till att sådana kontakter förkommit och inte bokförts enligt riktlinjerna kan man anmäla det till byggnadskontoret.
Det är underligt att det inte funnits riktlinjer tidigare. Värmdö kommun ensam i Stockholmsområdet om att ordföranden ensam träffar bygglovssökanden.
Sedan kan man undra varför ett parti inte var intresserad av att verka för detta.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar