06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

SAAB affären genomförd

I går blev Spykers köp av SAAB klart, länk, länk, länk Affären borde mot bakgrund av de senaste årens resultat inte ha granskats av riksgälden utan av lotteriinspektionen.


Icke desto mindre önskar Bloggen alla inblandade i SAAB affären Lycka till!

RESULTATRÄKNING

2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning (TKR) 15 641 000 21 722 000 24 208 000
Rörelseresultat (TKR) -4 148 000 -2 194 000 -2 897 000
Resultat efter finansnetto (TKR) -4 539 000 -2 169 000 -3 242 000
Årets resultat (TKR) -4 444 000 -2 112 000 -3 185 000

BALANSRÄKNING

2008-12 2007-12 2006-12
TILLGÅNGAR
Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0
Anläggningstillgångar (TKR) 5 688 000 8 086 000 9 591 000
Omsättningstillgångar (TKR) 4 310 000 4 448 000 5 080 000
Tillgångar (TKR) 9 998 000 12 534 000 14 671 000
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
Eget kapital (TKR) -3 581 000 -1 208 000 -3 338 000
Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0
Avsättningar (TKR) 1 038 000 1 012 000 1 501 000
Långfristiga skulder (TKR) 0 0 8 000
Kortfristiga skulder (TKR) 12 541 000 12 730 000 16 500 000
Skulder och eget kapital (TKR) 9 998 000 12 534 000 14 671 000

NYCKELTAL

2008-12 2007-12 2006-12
Omsättning per anställd (TKR) 4 045 5 337 5 557
Personalkostnader per anställd (TKR) 618 592 575
Omsättningförändring -27,99 % -10,27 % 14,83 %
Vinstmarginal -26,46 % -9,86 % -11,72 %
Soliditet -35,82 % -9,64 % -22,75 %
Kassalikviditet 15,85 % 24,26 % 22,99 %

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar