06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Attendo är till salu

I natt drömde jag att mitt namn var Attendo.

-Varför det undrar någon?

-Jo, för om man granskar Attendokoncernen framgår det att långivarna inte kräver att koncernen betalar sina räntor. Räntorna läggs till kapitalet, men det är bara en del av räntorna som behöver betalas med pengar. Aktieägarna lånar ut till räntan 15% och bankerna lånar till en ränta av 6,6%%.

359 miljoner av koncernens räntor betaldes inte år 2008 (för år 2007 var beloppet 231 miljoner kronor) inte annat än genom att man skrev på en ny revers. Det framgår av årsredovisningens not 24. Totalt har koncernen kapitaliserat (ej betalt med kontanter) räntor för år 2007 och 2008 på 591 miljoner kronor. Jag påstår inte att detta är olagligt. Det visar däremot på hur olika spelreglerna är för olika aktörer.

Varför ser det ut så här?

Genom denna upppläggning skapar sig aktieägarna en direktavkastning som inte behöver beskattas innan den plockas ut. I annat fall hade man behövt betala bolagsskatt på 28% först. I själva verket är den 15 %iga räntan sannolikt ren och skär skatteplanering.

Att Attendo är en snårig koncern med ett stort antal hierakiska nivåer är inget man är transparent om på hemsidan, länk. Tvärt om försöker man medvetet växla mellan Attendo Care AB som finns sex organisatorsika steg ned i organisationen och moderboalget i Sverige. Det är sällan förklarat så att en läsare utan mycket goda förkunskaper kan förstå när man använder sig av det ena eller andra bolaget eller rent av menar hela koncernen.

Ta den finansiella översikten på hemsidan. Det är oklart vad den söker beskriva.

Moderbolaget hade för 2008 ett rörelseresultat på -9,9 miljoner och ett resultat efter skatter på 32,5 miljoner. För 2007 var motsvarande siffror -5,67 miljonrt och ett resultat efter skatter på 2,3 miljoner.

Den finansiellla översikten på hemsidan talar om rörelseresultat för Attendo på 267, 6 miljoner för 2007 och 302,6 för 2008. Vad det avser framgår inte. Man kan heller inte dra slutsatsen vad som är inkluderat i dessa siffror.

Attendo har ett stort ansvar. Man handhar vård på entreprenad från skattebetalarna. Då krävs det pedagogiska förklaringar och en hög grad av transparens. Det måste börja på hemsidan och känneteckna all informationsgivning till alla aktörer. I dag saknas den besvärande ofta.

Attendo ägs till 68,2% av Augustus International SARL, baserat i Luxemburg, som sedan har IK (tidigare Industri Kapitals) fond från 2004 som huvudägare. Resterande del ägs av Intermediate Capital Group och Varma samt ledningen. Vem som står bakom Intermediate Group och Varma redovisas inte.

Det vi vet är att alla industrikapitals fonder ska avvecklas och behållningen delas ut till andelsägarna. Detta innebär att Attendo är till salu. En sådan försäljning torde var planerad till att ske inom 2-3 år. Då gäller det för IK (Industrikapital) att hitta någon som är villig att betala för en stor mängd goodwill. Totalt är den hisnande 6,35 miljarder kronor.

Attendo anser inte att detta är oroande. Därför avstår man från att göra avskrivningar av goodwill.

Se gärna på den tidigare bloggposten om Attendo, länk.

Fotnot: Till vänster finns en strukturskiss av Attendokoncernens svenska del. Den Finska delen är inte redovisad. Den nedåtgåenden pilen markerar ägande. Skulderna för respektive bolag är också redovisade till höger.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar