05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dags att införa Myndigheten för Statlig Prisövervakning?

Ekonomerna Per Krusell och John Hassler skriver kritiskt om ropen på att staten ska reglera allt mer, länk.


Författarna skriver: ”Riksbanksräntor och låneregleringar är trubbiga och rätt ineffektiva instrument sätt att påverka tillgångspriser. De som menar att staten vet när vissa tillgångspriser överstiger fundamentalvärdet borde därför rimligen förespråka att staten agerar direkt på marknaden. Kommer vi att få se ett förslag om införande av Myndigheten för Statlig Prisövervakning med uppdrag att blanka de tillgångar vars pris börjar bubbla?”

Något senare fortsätter man: ”Hela tanken med marknader är att sådana prisförändringar är nödvändiga för en effektiv resursallokering. Regleringar på finansmarknaderna måste syfta till att marknadsaktörerna ska kunna hantera dessa naturliga prisförändringar – inte till att neutralisera dem.”

Detta budskap borde både finansmarknadsministern och finansministern ta till sig


Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar