06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Inte ännu mera booz i badet?

Hänt i Värmdö

Nu verkar det kommunala Gustavsbergsbadet fullständigt ha snurrat till det. Som bloggen berättat om tidigare sökte bolaget utskänkningstillstånd. Ärendet behandlades av socialnämnden som avslog ansökan.

Skam den som ger sig.
Bolaget överklagade socialnämndens beslut. Överklagandet verkar ha tillkommit på en glad stund under ett styrelsemöte. Bland annat glömde bolaget att skicka med ett registreringsbevis på att den som undertecknade ansökan har firmateckningsrätt.
Överklagandet i sig är en ganska märklig läsning.

Bloggen ringde till socialförvaltningen i går och bad om att få ut handlingarna. På förmiddagen fanns ansökan där.

Efter det att bloggen begärt ut handlingarna drar nu det kommunala Gustavsbergsbadet tillbaka sitt överklagande. Gustavsbergsbadet gör det först när bloggen börjar granska ärendet. För det är väl inte så illa att man försöker mygla igenom ärendet genom att ändra några meningar i ansökan och komma tillbaka till socialnämnden med en ny ansökan?

Så här skriver Gustavsbergsbadet i sitt överklagande:

Socialnämnden motiverar sitt avslag med: ”Tillstånd för servering till allmänheten meddelas endast om

serveringstillstället har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat samt att lokalen är godkänd av brandskydds- och hälsoskyddsmyndigheter. Serveringslokalen ska också vara överblickbar

och med hänsyn till överblickbarhet och funktion vara en sammanhållen enhet.

Köket i Gustavsbergsbadet inte klarar att laga allsidig mat från grunden samt att lokalen inte är överblickbar,

Dessutom strider en servering av alkoholhaltiga drycker på Gustavsbergsbadet mot kommunens alkoholpolicy,

Verksamheten riktar sig i stor utsträckning till familjer, barn och ungdomar och beslutet i ärendet torde vara prejudicerande när det gäller andra fritids- och idrottsanläggningar.”


Gustavsbergsbadet verkar inte ha förstått varför man får avslag utan framför följande argument för att få tillstånd: ”Värmdö Simhall AB (bolaget) överklagar dessa punkter då bolaget aldrig sökt tillstånd för att laga mat från grunden. Därmed erfordras inget godkännande av brandskydds- och hälsoskyddsmyndigheter.”


Sanningen är att man inte kan få utskänkningstillstånd om man inte har ett kök. Redan här verkar Gustavsbergsbadet inte förstått reglerna eller vill inte förstå dem.


Bolaget fortsätter: ”Värmdö kommuns alkoholpolicy har ett antal målgrupper till vilken den vänder

sig Gustavsbergsbadet har i sin ansökan inte angett att vi vänder oss till dessa målgrupper utan precis tvärtom till slutna sällskap där minimiåldern är 20 år. Gustavbergsbadet söker tillstånd, enligt alkoholpolicyn, för att vi ställer oss bakom de tankar som ligger bakom angivandet av dessa målgrupper.


I kommunens alkoholpolicy finns undantag för Gustavsbergs Teatern samt Gustavsgården. Dessa undantag, eller prejudikat, medger att alkohol kan serveras i kommunens lokaler till alkoholpolicyns prioriterade målgrupper. Genom detta finns redan prejudicerande falli utifrån kommunens alkholpolicy.”


Alkoholpolicyn kan man tycka vad man vill om. Den gäller och är antagen av kommunfullmäktige. Den gör inte den skillnad som bolaget gör. Den talar bara om hur man hanterar alkohol i kommunala lokaler. Vad gäller argumenten om att äldreboendena får servera alkohol är det helt irrelevant. För det är väl inte så att badet innehåller ett hemligt hotell?


Överklagande avslutas med följande: ”Värmdö Simhall AB är ett kommunalt bolag inom Värmdö kommun som i sitt uppdrag ska driva verksamheten affärsmässigt och med folkhälsoinriktning i

kommunens lokaler. Då simhallen planerades och konstruerades utformades relaxen så att det skulle möjliggöra servering för att maximera välbefinnandet för kunderna.


I dagens samhälle har dessutom många människor svårigheter att avstå mat och drar ofta på sig ohälsosam övervikt då det äts alltför ofta och för mycket. På relaxen har tanicen varit att endast förbättra upplevelsen genom att erbjuda en öl eller ett glas vin i samband med deltagandet. Som bolaget anger i sin ansökan är det svårt idag att ha en kontroll på vad och hur mycket som dricks i anläggningen. Det har redan hänt flera tråkiga incidenter med påverkade kunder som tagit med sig egen alkohol. Med egen

servering ökas möjligheterna till kontroll av alla besökare.”


Att bolaget ska drivas affärsmässigt är säkert riktigt. Kommunen ska inte konkurrera med kommunala barer. Det är sådan konkurrens som den nya konkurrenslagstiftningen förbjuder.


Överklagandet är hårresande. För den som vill läsa hela överklagandet har det ärendenummer 09SCN/163. Det är offentligt.

Det borde vara så att även ett kommunalt bolag läser in de regler som gäller för alkoholtillstånd. Så har uppenbarligen inte skett. Detta är pinsamt.

Nästa intressanta del i ärendet är hur styrelsearbetet i bolaget fungerar. Bloggen ringer upp vice ordföranden i Gustavsbergsbadet, kristdemokraten Clarence Örhammar. Han är emot att badet ska ha booz. I en kommentar till bloggen säger han att det var känt att beslutet skulle överklagas. Processen kring överklagandet har han inte blivit informerad om . Han har inte fått någon kopia på överklagandet. Han säger att skälet är att han inte gillar att man blandar bad och alkohol.

Heder åt Örhammar. Han kämpar för en bra sak. Kommunen ska inte driva barer och allra minst i badet. Sedan kan man förstå att det ibland skulle krävas alkohol för att politiken skulle bli roligare, men det är en annan sak.

Bloggen uppmanar kommunfullmäktiges ordförande att utlysa en anbudstävling för att anordna en bar i samband med kommunfullmäktiges möten. De kanske behöver muntras upp. Risken är kanske då att Gustavsbergsbadet lämnar in ett anbud?

Andra artiklar om Värmdö: Nacka Värmdö Posten, Nacka Värmdö Posten

Fotnot: Gustavsbergsbadet förlusttäcks av ägaren Värmdö kommun med cirka 1 miljon kronor i månaden. Enligt vice ordföranden i Gustavsbergsbadets styrelse kan ett beviljat utskänkningstillstånd om man blir framgångsrik minska förlusten med cirka 25.000 kronor i månaden.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar