07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Reflektioner över att Jonas Nilsson är tillbaka i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö

Jag har fått många frågor om vad bloggen anser om den tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilssons inträde i Värmdöpolitiken.
Bloggen ska ge några infallsvinklar på ämnet. För det första ligger det i demokratins väsen att vem som helst med vilka åsikter som helst kan ställa upp i vilka politiska val som helst. Det är en rättighet. Den rätten är bloggen beredd att försvara till sista blodsdroppen.
För det andra måste man granska resultaten av en politikers verksamhet.
Det största konkreta bidraget till Värmdö kommun som Jonas Nilsson lämnat efter sig är den så kallade nya organisationen. Idén är enkel. Kommunen har delas i två; en utförardel och en beställardel.
Resultatet reformen har blivit fler fel, ökade kostnader och minska effektivitet. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Flera kommuner har försökt med denna typ av organisation, men snabbt lämnat den. Organisationsformen fungerar nämligen inte. Det är samma observation som gjorts i Värmdö kommun. Organisationsformen är redan avskaffad på den tekniska sidan. Det som är viktigt när man avskaffar denna organisation även i Värmdö är att säkerställa möjligheten till kundval för medborgarna. Det andra är att stärka kvalitetskompetensen i kommunen.
En annan sak som Nilsson är känd för är de så kallade åttamannanämnderna. Det fick till effekt att om någon av allianspartiernas ledamöter inte höll med moderaterna spelade det ingen roll. Resultate skulle bli 4-4. Då skulle den ordföranden ha utslagsrösten. Denna typ av tänkande är främmande för mig. Nu har detta system avskaffats och de flesta nämnder elva ledamöter.
Som bloggare var Jonas Nilsson tacksam att göra satir över. Han är för det första svår att utseendemässigt svår att skilja från Vladimir Iljitj Lenin. Vad gäller kommunala förköp och erbjudanden av förmånliga markköp påminde han mer om Pippis Herr Nilsson. Han sov djupt i den rosa docksängen när det var dags att agera.
Trots detta vill jag inte gå så långt som en ledande Allianspolitiker gjorde till mig häromdagen. Han sa med referens till Nilsson: med sådana vänner behöver man inga ovänner.
Fotnot. bilden föreställer inte Jonas Nilsson

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar