05302024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Resursskolans ledningsgrupp: Äntligen

Hänt i Värmdö

I måndags eftermiddag virvlade några ord från Selma Lagerlöf i mitt huvud.
De var: ”Äntligen stod prästen i predikstolen”. Orden kommer Gösta Berlings saga. Däremot utvecklade de sig inte helt som i Gösta Berglings saga där det står: ”Nu var biskopen kommen till socknen för att hålla räfst och visitation. Han satt i koret med guldkorset på bröstet, skolpräster från Karlstad och präster från grannförsamlingen sutto runtiomkring honom”.
Nej, runtomkring kommunstyrelseordförande satt ledamöterna i resursskolans ledningsgrupp. Stolparna till predikan var tunn. Nej, föredragningslistan bestod av fyra rader. Den lydde kort och krasst så här:
”1. Nulägesrapport

2. Förfrågningsunderlag för upphandling av konsulttjänst
3. Arbetsgruppen (vilka ingår)
4. Definition av uppdraget”.


Efter omstuvning blev det punkt 1 och därefter punkt 4 och sedan punkt 2 och 3.

Hur mycket skulle ledningsgruppen ha som bakgrund?
-Om detta utbröt en viss diskussion. Någon tyckte inte så mycket och andra desto mer.

Själv ville jag veta följande:


”Nuläge, grundläggande datainsamling inom Värmdö kommun

1. Nuläge, beskrivning av verksamheten, (kompetens, utmaningar mm) fungerar i dag. A) Top-down redovisning av Elisabeth Fredell, rektorn för resursskolan, Lärare, B) Redovsining från socialförvaltningen, top-down, Karin Flemström, mellanchefer, handläggare. C) Belysning av samarbetet, interface mellan skola-, socialförvaltning, top-down genomgång. D) Redovisning från stödenheten.

2. Vilka krav ställer lagar och förordningar på oss sammanställning av relevant lagstiftning. Hur ser verksamheten ut jämfört med lagar och förordningar, uppfyller Värmdö kommun kraven?

3. Meritvärden från resursskolan, från start, antal elever med IG per år. Hur såg det ut innan resursskolan bildades? Eventuella effekter av att resursskolan bildades?

4. LUS statistik, exempelvis elever som inte når upp till relevant nivå för sin åldersgrupp?

5. Vad kostar dessa barn med särskilda behov, direkt och indirekt och hur har kostnaderna utvecklats över tid?

6. Annan statistik eller uppföljning som kan skapa bakgrund och/eller förståelse för problematiken. Exempelvis dokumentation som visar på effekterna av införandet av resursskolan.”

Efter lite diskussion kunde vi enas om att få denna kunskapsbakgrund.

Nu får vi hoppas att ledningsgruppen kan visa tydligt ledarskap så att resultatet blir bäst möjligt för eleverna med särskilda behov.

Missa inte rapporten från nästa ledningsgruppsmöte.


Andra medier: NVP, NVP, NVP

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar