07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Samling kring skolan

Svenskt näringsliv driver ett intensivt inspirationsarbete för att förbättra skolan.

I dag har man ett idéseminarum på World Trade Center i Stockholm där bloggen deltog.
På den digra och välmeriterade talarlistan fanns bland annat: Anders Morin, medförfattare till boken den orättvisa skolan, Martin Ingvar, professor och hjärnforskare vid Karolinska Institutet, Bo Sundblad, läsforskare, Robert Noord, oppositionsråd Haninge kommun, Per Ledin, vd kunskapsskolan, Lena Dahlströn , utbildningschef Nacka kommun, Stefan Fölster, chefsekonom, Svenskt Näringsliv, medförfattare till boken den orättvisa skolan och Ann Marie Byler, generaldirektör för skolinspektionen. Dessutom fanns fackliga företrädare med samt framgångsrika lokala skolledare och lärare.
Efter att ha deltagit på denna mycket inspirerande finns det ett antal klara budskap.
Barn som inte lär sig läsa tidigt löper stor risk att få IG.
Dynamiska utvärderingsinstrument som exempelvis läsutvecklingschemat har visat sig ha mycket god effekt för att öka antalet elever med goda läsfärdigheter.
Tydligt ledarskap, med mål som är brett förankrade politiskt ökar chansen betydligt för att skolan ska lyckas.
Uppföljning av relevanta mål är i sig kvalitetshöjande.
Den största riskgruppen i skolan är killarna. De presterar mycket sämre än tjejerna.
Bra och motiverade lärare som lägger mycket tid på eleverna är en framgångsfaktor. Mer tid mer eleven ger bättre studie resultat. Tyvärr lägger lärarna i dag i genomsnitt bara en tredjedel av sin tid och sina resurser på undervisning.
En bra skola skapar goda klassresor.
Alla barn kan klara skolan. Om det inte fungerar för en elev är det inte elevens fel. Det är skolans.
Andra medier: SvD,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar