05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rödgrön välfärdssatsning: Jultomtens återkomst?

I går var det tjuvåkning på tåget. Det fungerade så länge spåren räckte från de rödgröna.

I dag är det jultomten som kommer till kommunerna. Den röda luvan bär som sig bör Lars Ohly. På Svenska Dagbladets brännpunkt förkunnar partiföreträdarna för de rödgröna hur de ska spendera på kommunerna, länk. Under två år ska man ge kommunerna 12 miljarder mer. Det kallar man för att säkra välfärden.


I artikeln heter det så här: ”I vårbudgeten tar vi ett första steg för att möta de utmaningar vi ser framför oss i skola, vård och omsorg. Vi föreslår att kommunernas resurser stärks med nio miljarder kronor mer än i regeringens budget i breda satsningar över en tvåårsperiod. Därutöver föreslår vi över tre miljarder i riktade satsningar över en tvåårsperiod. Vi gör särskilda satsningar på skolan och sjukvården. Det betyder att kommunsektorn tillförs över 12 miljarder kronor i förstärkningar av oss rödgröna sammantaget under år 2011 och 2012. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet i Sverige. Det gynnar alla.”

Problemet med denna satsning är för det första var man ska pengarna från. Sannolikt vill Lars Ohly höja skatten för att finansiera. Detta sägs mer eller mindre klart ut i debattartikeln.

Det andra stora problemet är om man verkligen säkrar välfärden genom att ge denna typ av ”en/tvågångsbelopp”. Sannolikt blir det dålig effekt av att ge pengar under begränsad tid. Kommunerna behöver veta att pengar man får kommer under en överskådligt tid. Först då är man beredda att satsa på att höja service och kvalitet.

Denna satsning riskerar att ge som effekt (i vart fall vad gäller 9 av de 12 miljarderna) att många kommuner i stället ökar sina resultat med de pengar man fick från staten.
Det är inte speciellt sannolikt att det blir så många välfärdsjobb av dessa tomtens klappar.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar