06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Först stimulanser och sedan finanskris. Det kunde man förutsett.

Politikens nya finanskris ökar i styrka. Efter att ha försökt linda verkningarna av den förra krisen har nu politikerna skapat en ny. Den är i vart fall kraftigt förstärkt genom den ohämmade stimulanspolitik man fört.

Länder som redan haft stora budgetunderskott har inte kunnat stå emot. Effekten har blivit en ny kris kris, som kanske är värre än den förra. Denna måste redas ut utan inblandning av allt för mycket politiskt kapital. Tvärt om kommer nu sannolikt åtstramningar mitt i den delvis konstgjorda och delvis reella uppgången.

Att politiken skyller på finansmarknaderna är skrämmande. Marknaderna agerar bara domare. Osäkerhet och förmodade lögner ger högre priser på kapitalet. Förutsägbarhet och sanning ger lägre priser på kapitalet. Man kan inte skjuta domaren bara för den inte har förtroende för politiken.
Att stabiliseringspakten har satts åt sidan två gånger i Europa gör att den inte framstår som trovärdig. Det är ganska enkelt. Första gången var det Frankrike och Tyskland som för egna nationella syften ville sätta den åt sidan. Andra gången var efter den Amerikanska finanskrisen som var undanflykten.
Så här har politikerna agerat i de olika länderna:
Storbritannien hade 2008 ett budgetunderskott på 5,9%. För 2010 förväntas ett underskott på 13,5%.
Frankrike hade 2008 ett budgetunderskott på 4,1%. För 2010 förväntas ett underskott på 8,6%.
Tyskland hade 2008 ett budgetöverskott på 1,2%. För 2010 förväntas ett underskott på 5,6%.
Italien hade 2008 ett budgetunderskott på 3,6%. För 2010 förväntas ett underskott på 5,3%.
Spanien hade 2008 ett budgetunderskott på 3,0%. För 2010 förväntas ett underskott på 11.6%.
Sverige hade 2008 ett budgetöverskott på 3,0%. För 2010 förväntas ett underskott på 3,0%.
I siffrorna ovan menas med budgetunderskott som procent av BNP.
Detta är skrämmande siffror. Någon måste betala dessa ofinansierade åtgärder. Frågan är vem?
I verkligheten hade en stor del av dessa länder inte råd till stimulanser. Trots detta valde politikerna i många länder att köra nationernas ekonomier i botten för att vara med i stimulanstävlingen. Stimulanspolitiken förvärrade läget för länderna som redan var i kris. Att en del av dem dessutom fuskat gör inte situationen bättre.
Bloggen har varnat för effekterna av den förda stimulanspolitiken tidigare ibland annat följande bloggposter: länk länk, länk. Vi ser som en effekt av denna stimulanspolitik svagare nationer.
Förhoppningsvis blir effekten ännu striktare regler för budgetdisciplin. Under en konjunkturcykel bör nettot vara absolut lägst noll och helst ett överskott. I många av länderna ovan var det många år sedan man redovisade överskott i statens finanser.
Denna kris är framför allt politikens kris. Det vore klädsamt om även EUs finansministrar insåg detta och inte skyllde ifrån sig.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar