07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kommunstyrelsemöte: Hall of horror

Hänt i Värmdö

Så är kommunstyrelsemötet i Värmdö kommun avslutat. Bloggen såg ingen anledning att sitta av mötet ända till slutet. Kvart i ett i dag på morgonen åkte jag hem! Att ha sammanträden som börjar klockan 18.00 och slutar en bit över 1 på natten främjar varken goda beslut eller tilltron till demokratin.

Nu kommer oppositionen att skylla på Alliansen för att det tog så lång tid. På samma sätt kommer Alliansen att skylla på oppositionen för att det blev. så. Detta är sandlådepolitik.
Båda parter får komma överens om att kommunstyrelsens sammanträden slutar senast kl 22.00. Om detta inte räcker får man ha extra möten. Dessutom för man granska processerna för att mötena ska bli mera konstruktiva och distinkta.
När det gäller Alliansens förslag till att höja kvaliteten i Värmdö skolor är jag djupt bekymrad. Runt bordet satt ett antal hel- och deltidsarvoderade politiker som tillsammans kostar skattebetalarna ett antal miljoner per år. Trots detta lyckas man få ur sig 9 rader text som innebär att kommundirektören både ska formulera visionerna och förverkliga dem. Kostnaden per rad var mellan 300-400.000 kronor.
Texten i sig var en kapitulation från politikens sida. Ansvaret lades över på tjänstemännen. En demokrarati utan politiker som som tar ansvar och pekar ut färdriktningen är inte bra. Politiker som har stora ersättningar måste kunna formulera färdriktningar till tjänstemännen. Klarar man inte det bör man se sig om efter andra sysselsättningar. Så som kvalitetsärendet kring skolan sköts nu görs kommundirektören Magnus Hedenfalk till både högste politiker och högste tjänsteman. Alliansens politiker lämnade de facto walk over.
Det börjar bli dags att granska Värmdös politiker utifrån minst två kriterier; engagemang och kompetens. Sedan bör man sprida denna information så att väljarna vet vad man får för engagemang och vilken kompetens en viss politiker har. Då blir det lättare att kryssa in rätt politiker.
Under sammanträdet tappade en av åhörarna tålamodet och bröt mot det som vanligen brukar kallas god ton. Det var en förälder som inte längre kunde härbärgera frustrationen och rakt ut sa vad många säkert upplevde.
Bloggen kan förstå reaktionen även om åhörare bör hålla tyst på mötena.
Om inte politiken skärper sig kommer Värmdö kommun till valet 2014 att ha minst ett lokalt parti som är sprunget ur missnöje. Ett sådant kan lätt få mellan 3-5 mandat i fullmäktige. Ett alternativ är att de etablerade partierna lyssnar, tar in och agerar mera professionellt än vad man gör i dag. Det är inget man kan vänta med. Det brådskar!
Andra artiklar om Värmdö: NVP

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar