06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kommunstyrelsemöte

Hänt i Värmdö

Så var det dags för kommunstyrelsemöte igen. Det började klockan 18.00.
Längs med väggarna sitter besökande föräldrar och faktiskt en nämndordförande och väntar på punkt 22 på dagordningen. Den behandlar kvaliteten i Värmdö skolor.
Då blir det lite märkligt att ordföranden inte föreslår att denna punkt flyttas upp på dagordningen. Det hade varit en enkel och välkommen åtgärd så att åhörarna slapp sitta i flera timmar och vänta på ”sin punkt”.
Skolfrågorna är i fokus. Föräldrarna är engagerade. Frågan är bara hur man har kommunicerat med föräldrar för att säkerställa att det är förankrat?
Kommer man att föreslå ökade resurser till skolan. En ”taskforcegroup” av lärare som ska arbeta med att hjälpa barn tidigt med läs- och skrivsvårigheter vore ett välkommet förslag. 5-7 miljoner kronor till detta vore verkligen ett sätt att markera vad man vill.
Bloggen och de andra åhörarna undrar spänt.
Andra artiklar om Värmdö: NVP

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar