07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nätet: vilka blir våra auktoriteter när det gäller kunskap?

Svenska Dagbladets skribent och bloggare Anders Mildner är ofta träffsäker i sina exposeer över vad som sker på nätet och hur det påverkar oss. I en bloggpost häromdagen reflekterar han över hur vi använder sökmotorer, länk.


Mildner säger att han i det allra närmaste har slutat googla. Han fortsätter så här: ”Jag är knappast ensam om att ha förändrat mina sökvanor på det här sättet. Och även om vi kanske inte lägger så stor vikt vid vårt förändrade beteende, så har det nog stor betydelse.

För det handlar ju om ett slags auktoritetsskifte, där vännerna/nätverken plötsligt träder fram som första kunskapsförmedlare för i stort sett alla frågor som är viktiga för oss. Vilket naturligtvis innebär att alla tidigare auktoriteter får ta ett steg åt sidan (hallå skolan, lyssnar du?). ”

Lite lägre fram i bloggosten säger Anders Mildner: ”I det långa loppet innebär nämligen den här förändringen något betydande på ett samhälleligt plan. För när GRUPPEN med självklarhet ersätter den enskilde experten, när det alltid är naturligt att i första hand söka efter kollektiv kunskap, när vi präglas av (den historiskt sett helt nya) erfarenheten att alla faktiskt har något att bidra med, ja, då händer också något både med vår självbild och hur vi betraktar andra.

För tillfället gör dock det etablerade samhället allt det kan för att ställa sig i motsatsposition till utvecklingen. Skolan – och skolpolitiken – intar till exempel en extremt skeptisk attityd i ett försök att bibehålla sin hotade auktoritet.”

Bloggen säger: tänkvärt och konsekvenserna av detta är riktigt stora.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar