05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Reflektioner över vem som bär det politiska ansvaret för oljekatastrofen

I USA pågår debatten om vilken av presidenterna Bush och Obama som har mest skuld för BP s stora oljeutsläpp. Ekonomen Paul Krugman menar i en kolumn i the New York Times, länk, att Bush är mest ansvarig. Att myndigheterna i USA och främst the Mineral Management Service inte har ställt tillräckligt hårda krav för att undvika denna typer av katastrofer verkar klart.

Krugman ger följande exempel: ”It failed to require a backup shutdown system that is standard in much of the rest of the world, even though its own staff declared such a system necessary. It exempted many offshore drillers from the requirement that they file plans to deal with major oil spills. And it specifically allowed BP to drill Deepwater Horizon without a detailed environmental analysis.”

I en värld där oljan inom 2-3 år kommer att vara en underskottsprodukt finns det risk för att säkerheten och miljökraven kommer att bli åsidosatta. Här gäller det i stället att i mycket större utsträckning än i dag att harmonisera kraven mellan olika nationer. Globalt måste kraven bli hårdare.
Att riskerna vid utvinning på över 1500 meters djup är större än på mindre djup var ingen nyhet redan innan den nuvarande katastrofen.
Andra medier: SvD

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar