05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Slussen: Dags att göra om och göra rätt!

Slussenprojektet drar vidare, länk. I dag ska det fattas ett så kallat genomförandebeslut. Precis som i debatten om FRA lagen kännetecknas frågan av att det är fel från början. Hur man justerar så blir det fel. Det är dags att utbrista i orden gör om gör rätt. Det räcker inte med små justeringar här och var.

Ledande politiker och tjänsteman har hamnat fel från början. Man har bundit sig vid en lösning som inte skapar bäst eller rentav god estetik. Inte heller har man fått de optimala trafiklösningarna. Bullerproblemen blir större och inte mindre.
Slussen råkar vara inte bara Stockholmarnas knutpunkt. För att tillgodose även resenärerna som bor i kommunerna runt om krävs ett annat tänkande än det som ligger i förslaget som politikerna ska fastställa i dag..

Ett förslag som däremot skulle innebära att man gör rätt från början är knutpunkt slussen, länk. Där har ledande politiker och tjänstemän lagt dövörat till. Det är riktigt illa.
Det är dags att mer än lyssna till medborgarna. Det är dags att låta medborgarnas förslag vara huvudfåran i det nya slussenförslaget. Knutpunkt Slussen är ett sådant förslag.
Så som ärendet nu drivs laddar ansvariga politiker upp för att få en konfrontation som liknar Almbråket i Kungsträdgården i maj 1971. Vi vet ju upplösningen på det dramat.
Ibland undrar man om det finns någon lutning på inlärningskurvan inom vissa partier?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar