06142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Swiftavtalet: Ett FRA i EU sammanhang

Den oförtröttlige integritetskämpen Henrik Alexandersson ger oss en oroande rapport från EU-parlamentet, länk.
Man kan inte annat än säga att Henrik är imponerande. Han producerar fler bloggposter ”på sidan av” än en hel ämnesredaktion på tio personer på en dagstidning gör på heltid.

Nu senast ger han information om vad som sker kring SWIFT-avtalet som först blev nej och nu verkar bli ett ja. Henrik skriver så här:

”Det är detta – ökad övervakning – som är den officiella förklaringen till att de stora partigrupperna nu tänker rösta ja. En jättelik registrering och automatiserad analys av alla våra banktransaktioner – i jakt på sådant som EU kan vara intresserat av. Man tar sig för pannan…

Vad gäller information till USA borde det räcka med normalt polissamarbete när man har till exempel en misstänkt eller en konkret misstanke. Det fungerar utmärkt i alla andra polisiära sammanhang.

Dessutom finns ju EU:s penningtvättsdirektiv. I syfte att jaga svarta pengar och pengar som finansierar terrorism, tvingar det alla banker att spara information och handlingar i fem år. Det tvingar vanligt, hederligt folk att redogöra för hur de skall använda sina egna pengar om de tar ut mer än 15.000 kr i kontanter. Och det är detta direktiv som tvingar oss att visa ID-kort om vi vill sätta in mer än 10.000 kr. Räcker inte det – mer än väl?

Nej, nu skall EU alltså börja med egen data mining vad gäller våra banktransaktioner. Så småningom. Lite som ett FRA för våra bankaffärer. På skattemyndigheten måste de hoppa jämfota av glädje. Men först skall vi alltså fortsätta att skeppa hinkvis med data om helt vanliga, hederliga européers bankaffärer till USA under ett antal år.

Sedan var det naturligtvis det där med att EU:s politiska ledare har vridit om armen på sina partikamrater i Europaparlamentet. Och att USA:s vicepresident har varit där och spänt ögonen i ledamöterna. Det har säkert inte varit helt betydelselöst, vad gäller att få dem att plötsligt börja sjunga i en helt ny tonart om SWIFT-avtalet.”


Grunden för denna typ av lagstiftning är en människosyn som säger att terrorister är en sorts ras av människor med ett speciellt psyke och en speciell sort beteendemönster. Vetenskapen talar tvärt om att terrorister är som oss andra. Idén om att kartlägga denna typ av speciella människor bygger tråkigt nog på en felaktig hypotes om något som inte finns. Det finns nämligen inte något som kan betecknas som en homo terrorismus. Terrorister är nämligen i de flesta fall vanliga människor, bara med den skillnaden att de utövar terrorism.

I stället gäller det att att hitta terrorister på andra sätt. Swiftavtalet är ingen bra lösning för att komma tillrätta med terrorismen. Övervakning och integritetskränkning av vanliga människor minskar inte terrorhotet. Det skapar i stället ett samhälle som föder terrorister.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar