06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Upplopp inför starten på valkampanjen

Så var det dags för opinionundersökning igen. Denna gång är det Sentio research som gjort undersökningen, länk, länk, länk, länk. Det är i det närmaste dött lopp mellan blocken. Sverigedemokraterna är vågmästare med 5%. Övriga partier får 3,4%, länk. Bakom denna beteckning döljer sig framförallt piratpartiet och feministiskt initiativ. Största parti är fortfarande moderaterna.

Vi har två 30% partier, ett 10% parti och resten är 5% partier, så som det sett ut de sista månaderna. För att råda bot på dödläget krävs egentligen en sak och det är faktiskt ytterligare ett 5% parti. Det skulle eliminera sverigedemokraternas vågmästarroll. De 3,4% övriga öppnar en möjlighet här. Antagligen ser vi huvudsakligen piratpartister i denna katergori. En sympatiröstning på piratpartiet så att man når upp till 5% för med sig många intressanta effekter. Bloggen presenterar två:
  • För det första är det inte sverigedemokraterna som kommer att styra regeringsbildandet, direkt eller indirekt.
  • För det andra kommer integritets-, upphovsrätts- och rättssäkerhetsfrågorna att bli fokusfrågor och vi kommer att få en ny inriktning inom dessa politikområden. Båda effekterna är välkomna.
Det är nästan så man vill frammana kamrat 5% för piratpartiet. Inget av blocken kommer inte att göra en drygt 5%-ig framryckning till valet för att få egen majoritet. Här borde partistrategerna på framförallt Allianssidan agera för att föra in piratpartiet i debatten. Ytterligare ett 5% parti på riksplanet är en intressant spelöppning, både till höger och till vänster.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar