06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Wikileaks till Sverige

Siten wikileaks grundare, australiern Julian Assagne är i Sverige, länk. ”Wiki” är en av de viktigaste planmässigt grävande siterna på nätet. När man publicerade dokument som visade på krigsförbrytelser i Afghanistan blev man känd i bredare kretsar.


Siten wikileaks.org är spännande. Självklart drar den ofta på sig starkt ogillande av de som uppmärksammas. Bland annat därför söker man svenskt utgivningsbevis för att få grundlagsskydd för sina källor. Siten öppnar ytterligare ett nätställe för dokument kring kriget i Afghanistan kallad, diarydig.org. Den är mera lättillgänglig för människor utan djupare förkunskaper om kriget.

Det är spännande att initiativ som dessa är gratis för läsarna. Samtidigt klagar traditionella medier över att man inte har pengar till grävande journalistik. Den grävande journalistiken tas allt mer över av nätet. Finansieringsformerna blir andra än att ta betalt för lösnummer. Samtidigt spelar ideella insatser en allt större roll. Siterna ser sina läsare som resurser och inbjuder dem att bidra. Det är ett annat förhållningssätt än traditionella medier har.

På vetenskapens område sker det också spännande saker. Henrik Alexandersson tar upp ett wiki-initiativ kring kunskap om altzheimers sjukdom, länk. En av initiativtagarna säger så här: ”No one would own the data. No one could submit patent applications, though private companies would ultimately profit from any drugs or imaging tests developed as a result of the effort. ’It was unbelievable,’ said Dr. John Q. Trojanowski, an Alzheimer’s researcher at the University of Pennsylvania. ’It’s not science the way most of us have practiced it in our careers. But we all realized that we would never get biomarkers unless all of us parked our egos and intellectual-property noses outside the door and agreed that all of our data would be public immediately”

Sakta men säkert växer ett nytt medielandskap fram. Det kräver en sak för att utvecklas. Det kräver ett fritt internet. Vi måste slå vakt om det.

I begreppet fritt internet ligger också ett annat tänkande kring upphovsrätt. Själva nyckeln till det nya tänkandet ligger möjligheterna i att fritt använda ny kunskap och bygga vidare på den. Då skapar vi också en spännande samhällsutveckling. Det kan skapas om politikerna är beredda att lägga grunden till en modern upphovsrättslagstiftning.

Det är viktiga valfrågor.

Andra bloggar: HAX
Andra medier: SvD

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar