05302024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Höstoro på finansmarknaderna

Höst innebär inte sällan finansiell oro. I dag kom en första väntad, men dålig nyhet. Spaniens kreditvärdighet nedgraderas från AAA till AA1, länk. Det är ratinginstitutet Moodys som graderar ned.

Nedgraderingen är sannolikt diskonterad av manrknaderna. Kortsiktigt kan man dock förvänta sig en viss press på euron.

Frågan blir snarare om något annat land än de redan definierade också kommer att nedgraderas.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar