05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

HQ bank: Hur kan det vara möjligt?

När finansinspektionen återkallade tillståndet för HQ bank nämns att risken under en dag bedömdes till 33 miljoner av banken själv, länk. Mot detta invände finansinspektionen att dett var för lite. En akademisk diskussion utbröt om hur stor denna kunde vara. Finansinspektionen hävdade en större risk än så. Den 28 juni 2010 hade banken avyttrat hela sin tradingportfölj. Resultatet var en förlust på nästan ofattbara 1,23 miljarder kronor. Det innebär att banken under 37 dagar skulle ha genererat den maximala förlusten enligt banken. Frågan är då varför ingen upptäckte detta. För det kan väl inte vara så att någon upptäckte detta och inte var intresserad av visa den verkliga förlusten?

Enligt inspektionen har tradingportföljen varit felvärderad sedan september 2008. Det innebär att under det gick 22 månader mellan första felvärdering och slutlig realisation av hela portföljen. Genomsnittligt skulle det ha genererats förluster på 56 miljoner kronor per månad.
Hur kan detta komma sig. Borde inte någon ha upptäckt detta?
Naturligtvis är det så. Den enda sannolika förklaringen till det gigantiska underskottet består av två delar.
För det första har förlusten har genererats under mycket längre tid än vad som uppgivits av inspektionen. HQ bank har haft ett lik i garderoben under en lång följd av år. Sannolikt mellan 5-10 år.
För det andra måste detta varit känt av både ledning och revisor. Med tanke på kapitaltäckningskraven har man underlåtit att ta upp fölusten. Om man hade gjort detta hade det nämligen krävts ett kapitaltillskott. Det ville säkert ledningen undvika. Då hade det nämligen krävts en nyemission.
För det tredje har en del av förlusten orsakats av den forcerade försäljningen. Den delen av förlusten kan uppgå till mellan 200-300 miljoner.
Då återstår en förlust på ofattbara cirka en miljard som har byggts upp i HQ bank under en lång följd av år. Den har skapats av felvärderingar i portföljen. Här har HQ till största delen använt sig av en teoretisk värderingsmodell av de derivat som man handlat med.
Själva idén med tradingen är att köpa billigt och sälja dyrt relaterat till just ett teoretiskt marknadspris. Vad som då inträffar är att om man köper något billigare än det teoretiska priset uppstår en omedelbar vinst. På samma sätt förhåller det sig om man säljer, ger ut ett derivat till högre pris än det teoretiska marknadspriset.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar