05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hur ska Värmdö kommun styras eller när smakar en Tuborg bäst?

Hänt i Värmdö

Värmdö kommun har många kompetenta medarbetare. I det vacum som har uppstått på grund av att politiken varit otydlig med att peka ut riktningen måste en del tjänstemän själv försöka peka ut kursen. Oftast går det bra. Någon gång blir det tokigt.
I går var bloggens skribent på ledningsgruppen för utredningen om barn med särskilda behov, i folkmun kallad resursskoleutredningen. Där presenterades ett tjänstemannaförslag om att brukarna som följer ledningsgruppens möte inte skulle vara med längre. Skälen till detta var grumliga och konstruerade. Den moderata ordföranden var inte sen att svälja detta förslag. Brukarna i form av föräldrarna skulle vara med när politikerna tyckte att det skulle vara lämpligt.
Bloggens skribent delade självfallet inte detta synsätt. Efter lite diskussion anslöt sig även miljöpartiet och socialdemokraterna till det synsätt som bloggens skribent har. Folkpartiet och kristdemokraterna hade förhinder och kunde inte delta vid mötet.
Hur ser bloggens skribent på brukare och brukarinflytande ?
Föräldrar till barn med särskilda behov har en massa kunskap. Den är det viktigt att fånga upp. Samtidigt presenteras det information på ledningsgruppens möten som det är bra att även föräldrar får kunskap om. En kontinuerlig medverkan av föräldrarna skapar ömsesidig ökad kompetens. Det är viktigt att slå vakt om. Öppenhet och delaktighet i hela processen skapar meningsfullhet. Det är värt att slå vakt om.
För att travestera på den klassiska Tuborgreklamen. När smakar en Tuborg bäst? -Hvergang
När passar medborgar- och brukarinflytande bäst? -Alltid
Föräldrar till barn med särskilda behov är bara ett exempel. Det finns många andra brukar- och medborgargrupper som borde ges möjlighet att vara med i berednings- och beslutsprocesserna.
Ett av målet under mandatperioden 2011-2014 bör vara att göra Värmdö kommun till Sveriges mest transparenta kommun. Medborgarna ska uppleva det enkelt att få tag i information 24/7 via nätet och brukarna ska komma till tals i mycket större utsträckning än i dag.
Då gäller det att inte bara foga sig i krav från regering och myndigheter om att öka transparensen. Det gäller att ställa krav på att få öka transparensen och föregå med gott exempel.
Andra medier: NVP, NVP

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar