07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nordkorea i snigelfart på väg att öppna upp


Den hastigt sammankallade partikonferensen i Nordkorea är klar rapporterar bland annat, SvD, länk. Kim Jong-Un lämnar konferensen som vice i försvarkommissionen. Tidigare i veckan blev han general och invald i partiets centralkommitté, länk.

Allt fler signaler vittnar om att det sker en förändring under ytan av detta mycket slutna land. Trots en mycket liten ekonomi har landet haft en ganska stabil ekonomisk tillväxt sedan 1999. År 2006 drabbades man dock av betydande ekonomisk tillbakagång.
BNP per capita för 2009 beräkas av CIAs factbook, länk till 1.900 USD. Andra bedömare talar om att BNP per capita ligger i nivå med Indiens och skulle i så fall vara cirka 3.100 USD. Tillväxten var enligt CIA cirka 3,7% 2009. Uppskattningarna är svåra eftersom landet inte har någon egen tillförlitlig ekonomisk statistik. Av BNP kommer uppskattningvis cirka 30% och 70% gruvnäring, produktion och service, länk.
Ekonomin består av 23% jordbruk, 43% industri och resten service och handel.
Kina har relativt nära relationer med landet och leder numera sexnationsgruppen för samtal med Nordkorea.
Signalerna kring landet är motstridiga. Fortfarande är man mycket slutet, med ett starkt förtryck. Landet öppnas indirekt genom Kim Jong-Un. Han är västutbildad och talar engelska.
Enligt initierade bedömare har han ett relativ västorienterat tankesätt. Fortfarande är landet helt militärstyrt, så alla steg måste ske i takt med militären. Han bedöms också vara försiktigt reformvänlig.
Sedan 2007 har både handelsutbytet och kommunikationerna med omvärlden öppnats upp en smula. Det finns anledning att tro att landet i mycket långsam takt kommer att öppna sig för mer av marknadsmekanismerna. Vidare kommer vi i ett längre perspektiv se en återförening av Syd- och Nordkorea.
Landet ruvar på potentiellt mycket stora resurser, länk, länk i form av bland annat olja, kol, järnmalm, guld, silver, tungsten och grafit. Man har världens största reserver av magnetit Det gör att landet har en mycket stor ekonomisk potential. Uppskattningar talar om att reserverna under jord har ett värde på 4,5 triljoner USD, länk.
Kärnvapenproblematiken och slutenheten utgör i dagsläget ett av de större hoten för positiv utveckling av Nordkorea.
Fotnot: Bilden föreställer sannolikt Kim Jong-Un

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar