05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Öppenhet motverkar främlingsfientlighet

Delvis hänt i Värmdö

Sverigedemokraterna har kommit in i Värmdö kommuns riksdag, fullmäktige. Det är bara att beklaga. Partiet är inte i sig problemet. Det är de känslor, tankar och värderingar som finns hos de människor som röstade på Sverigedemokraterna.
Orsaken till varför väljare la sin röst på ett främlingsfientligt parti uppkommer inte av sig själv. Det är ingen som isolerat, på sin kammare blir främlingsfientlig. Den typen av rörelsen skapas i ett komplicerat samspel. Några viktiga faktorer för främlingsfientlighetens framväxt är rädsla, otydlighet och okunskap.
Jag har i en tidigare bloggpost reflekterat lite kring rädslan, länk. Otydligheten och beslutsfattande i slutna rum skapar fantasier. Dessa är en grogrund fördomar, till exempel mot politiker. Genom att skapa beredningsprocesser och beslutprocesser som är i allt väsentligt helt transparanta och möjliga att följa minskar risken för fantasier. Man vet hur beslutsfattandet går till. Det finns inte utrymme för konspiratoriska fantasier.
Öppenhet är också en fråga om att involvera brukare och medborgare i processerna. Här måste man fundera om hur brukarinflytandet kan öka. Kan man öka direktstyrningen från brukarna på politikens bekostnad?
Medborgardialog och brukardialog får inte bli ett hurtfriskt: ”vi tutar innan vi kör över”. Medborgare, brukar måste känna att deras röst gör skillnad. Det måste synas i besluten. Här har lokalpolitiken en lång väg att vandra i många kommuner innan man har skapat en äkta delaktighet.
Valets uppläggning med pappersröster visar på hur konservativt det demokratiska systemet är. Väl beprövad digital teknik används inte. Det går inte att rösta via nätet. På samma sätt förhåller det sig med inflytandet lokalt. Äldre tjänstemän och politiker säkerställer ett ickedigitalt förhållningssätt. Det är förödande. En levande lokal demokrati måste använda digital teknik, internet och skapa gränssnitt mellan människa och teknik som gör det roligt att utöva inflytande. Nätet är i dag den enskilt största faktorn för att skapa öppenhet. Dent används allt för lite i demokratins tjänst.
Öppenhet utmanar värderingar som bygger på fördomar. Delaktighet utmanar känslan av utanförskap och att vara ett offer. Det är så vi återskapar demokratins kärnvärden.
Andra bloggar: Christian Engström
Andra medier: NVP, NVP, DN, Aftonbladet

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar