05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ris och ros i valkampanjen

Hänt i Värmdö

Bloggen har läst valnumret av lokaltidningen Mitti. Folkpartiets ordförande Fredrik Sneibjerg intervjuas om lokala hjärtfrågor, länk. Föga oväntat är han positiv till det lokala engagemang han möter hos medborgare i kommunen.
En som har en annan åsikt är sensationellt nog kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö. I samma artikel säger Alversjö: ”att det nya medborgarengagemanget gör det mer och mer hopplöst att vara politiker.” Han fortsätter så här: ”-I princip är det bra med engagemang, men ofta bygger inte resonemangen inte på fakta. De här personerna intresserar sig bara för en fråga. Vi politiker måste se till helheten”.
Bloggen säger: Bra Sneibjerg!
Samtidigt vet vi inte vad vi ska säga till Alversjö. Att vara politiker och känna medborgarengagemang innebär att man får demokratin att fungera. Uttalandet från Alversjö innebär att han verkar han en oro som närmast kan karakteriseras som ”fear of flying”.
Bloggen kan konstatera att de medborgare vi möter oftast är mycket mer pålästa än motsvarande politiker. Att politiker måste väga olika intressen mot varandra är en av huvuduppgifterna. Den kan man aldrig smita från. Självklart blir den roligare med engagerade medborgare.
Bloggen säger: Gult kort Alversjö – medborgarna har alltid rätt och engagerade medborgare har ännu mer rätt.
Till väljarna i Värmdövalet 2010 säger bloggen.
Fundera på vilken medborgarsyn de/den politiker Du röstar på har. Vilka konsekvenser ger den synen för hur kommunen kommer att styras och för dig?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar