05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Strongt av Peter Bondesson

Hänt i Värmdö

Det torde inte vara någon stor hemlighet för bloggens läsare att vi här varit kritiska mot utbildningsnämndens ordförande i Värmdö. Vi har i olika satiriska bloggposter kritiserat honom och bristen på handling samt en del tokiga beslut.

Desto gladare blir vi när vi igår slår upp veckans nummer av Nacka Värmdö Posten. I en artikel i tidningen, länk säger Bondesson: ”– Jag har haft svårigheter att få samarbetet att fungera mellan produktionsstyrelsen och utbildningsnämnden. Det måste till ett nära och intimt samarbete. Där har jag haft svårigheter under hela mandatperioden.”

Det är glädjande att Bondesson nu öppet erkänner att organisationen med dubbelt kommando av skolan inte fungerar. Det hedrar hedrar honom.

Bloggen hoppas att Bondesson nu också med kraft arbetar för att åstadkomma en ny organisation med en nämnd och en förvaltning som har ansvar för skolan.

Vi har förstått att han är kritisk mot organisationen och är inne på samma linje som VärmdöCentern: en förvaltning, en nämnd och ett tydligt ledarskap för skolan.

Bloggen säger: Heder åt Bondesson

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar