05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

4 oktober – en märkesdag

För oss alla som är en liten bit äldre är 4 oktober en viktig politisk dag. Det var dagen så Sverige gjorde revolt mot socialismen i form av löntagarfonder, länk.

Idén från socialdemokratin var att införa en skatt på övervinster. Vad detta begrepp innebär har aldrig definierats. Många uppfattade övervinstbegreppet som en form av statlig konfiskering, vilket det i verkligheten var.

Socialdemokraten och dåvarande finansminister Kjell Olof Feldt skrev en dikt som beskrev hans vånda att införa fonderna som har blivit klassisk.

”Löntagarfonder är ett jävla skit,
men nu har vi baxat dem ända hit.
Sen ska de fyllas med varenda pamp,
som stött oss så starkt i våran kamp.
Nu behöver vi inte gå flera ronder,
förrän hela Sverige är fullt av fonder”

Dikten visar på ett av socialdemokratins dilemman, man är inte självständig. Den starka kopplingen till fackföreningsrörelsen innebär att man inte är fri i sin opinionsbildning.

Efter en intensiv debatt under löntagarfondsdebatten under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet blev det 1987 klart att det gamla bruket att kollektivansluta LO medlemmar till socialdemokratin upphörde, länk. Fortfarande är kopplingen mellan facket och socialdemokratin stark, vilket är olyckligt.

Den 4 oktober 1983 reste sig folket mot fonderna anförda den småländske företagaren Gunnar Randholm. 100.000 demonstrerade i Stockholm och över 500.000 personer skrev på namnlistor mot fonderna.

Denna dag markerar ett viktigt skifte i de breda folklagrens syn på kollektivet gentemot individen. Här pånyttföddes en starkare borgerlighet.

1991 trädde en regering ledd av Carl Bildt till. Denna avskaffade löntagarfonderna. De socialdemokratiska regeringarna Carlsson och Persson ändrade faktiskt den socialdemokratiska inriktningen mot mitten. I valet 2006 återkom de borgerliga partierna till regeringsmakten.

En stark folklig resningen den 4 oktober vred samhällsutvecklingen mot ett mera entreprenörsinriktat samhälle och till att förstärka individens frihet mot kollektivet. Det finns anledning att fundera över hur vi kan förvalta det idémässiga arvet från denna dags demonstrationer.

Andra medier: Aftonbladet

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar