05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

5,6% eller vilken är visionen?

Hänt i Värmdö

Efter artikeln i Nacka Värmdö Posten, länk om att folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna försöker klara sig utan VärmdöCentern i kommunpolitiken har det utbrutit en veritabel för och emot alliansen debatt inom VärmdöCentern.

Rent faktamässigt har de ledande moderaterna coachats av tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson. Nämnde Nilsson från Nämndö siktar själv på en ordförande post i ett av Värmdö kommuns bolag som tack för hjälpen. Ett av de bolag han tittar extra lystet på är ordförandeposten i Värmdö Bostäder. Frågan är bara vad tycker väljarna om det?

Samtidigt är det viktigt att kommunalpolitiken har ett fokus på sakfrågorna. I ett mailinlägg i den interna debatten skrev bloggens skribent så här, i redigerad form:

”År 2006 inleder det dåvarande medlemmarna i VärmdöCentern ett allianssamarbete. De blir mottagna ganska kyligt. De får bocka och niga för att komma med

Första frågan utifrån detta är inte om Värmdöcentern ska bryta samarbetet, givet att Värmdöcentern får vara med eller vara med i det.
Den kloka första frågan är enkel: Vad har vi fått ut av Allianssamarbetet under perioden 2006-2010.
Vilka har fördelarna och nackdelarna varit?
När dessa frågor är vädrade kan det finnas anledning att diskutera nuläget.
Utifrån resultatet av de första frågorna och nuläget får man lägga en strategi.
Den blir självklart avhängig om VärmdöCentern är välkomna i alliansen eller ej.
Samtidigt måste vi inse att VärmdöCentern inte kan vara tiggaren som kommer med mössan i hand eller tvinga oss till ett samarbete med dem som inte vill. Trots allt är VärmdöCentern bland vinnarna i valet.
Sannolik var det så att Värmdövalet 2010 var ett missnöjesval.
-Vad kan vi dra för slutsatser av det?
En av dem är väldigt klar. Om dagens partier i fullmäktige inte skärper sig under mandatperioden kommer vi förutom sverigedemokraterna ha (ytterligare) ett lokalt (missnöjes)parti. Potentialen är 12-10% i det korta perspektivet.
Frågan är hur dagens partier i fullmäktige hanterar den utmaningen?
Nu gäller det fundera vad som är långsiktigt bäst. Erfarenheten från Danderyd, Lidingö och Vaxholm är tydlig. Man måste inte alltid finnas vid maktens köttgrytor för att bli ett framgångsparti. Det är viktigare att ha integritet och driva rätt frågor. Det är något som VärmdöCentern också borde tänka på.
Vad vill Värmdöcentern? Är VärmdöCentern nöjda med att vara ett 5,6% parti eller har partiet större ambitioner? Om partiet har det vad krävs då av det? Vad måste VärmdöCentern göra för att uppnå sin vision? Har VärmdöCentern förresten en vision?
När några av ”de gamle i VärmdöCentern” talar om att man ska lyssna till er är det riktigt. Samtidigt har ni gamla bara förmått att vara ett två-mandatsparti under en lång följd av år. Det är nu när partiet genom kombinationen av gamla och nya blir ett 3-mandatsparti. Vad skapade VärmdöCentern framgång i 2010 års val? Nu gäller det att ställa frågan om hur stora Värmdöcentern ska bli. Då gäller det att titta på sakfrågorna och hur partiet kan få framgång i dessa.
-Är VärmdöCentern i en regerande konstellation måste vi visa resultat.
-Är VärmdöCentern utanför en sådan måste man formulera de bästa budskapen och skapa den bästa mobiliseringsstrategin.
Det är lätt att snöa in i ett enkelt för eller mot ett viss lokalt regeringsalternativ. Det är föga konstruktivt. Det viktiga frågan för Värmdöcentern är vad paritet vill åstadkomma uthålligt. Vill VärmdöVCentern bli bland de riktigt framgångsrika kommunpartierna i Stockholms län eller är det ok att vara bland de mediokra?
Det finns framgånsrika exempel. Här måste förebilderna finnas.
LidingöCentern visade på något intressant genom att gå från 6,14% till 16% eller som Danderydscentern som gick från 16,7% till 20,76% eller vad gjorde Vaxholmscentern som gick från 6,53% till 12,21%. Vad kan VärmdöCentern lära sig av dessa framgångsexempel?
Enligt dem själva ligger framgången i fokus på sakfrågorna. Det borde det göra även för oss. Sedan borde VärmdöCentern prata med Lidingö, Vaxholm, Danderyd och även Täby för att lägga ut vår framgångskurs. Sedan kan vi fundera över vad som skapade framgångsrika Värmdöpolitiker, historiskt? Vad gjorde PO Larsson framgångsrik som politiker? Finns det något att lära av hans sätt att vara politiker?
Jag menar att det är dessa resonemang som bör vara basen för att vi ska kunna lägga grunden till en framgångsresa för VärmdöCentern!”
Andra medier. NVP, NVP

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar