06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Politikens utmaning: väljarna känner ingen politisk identitet

Synovate har publicerat en ny opinionsundersökning, länk, länk.

Moderaterna ångar på och har numera 35,2% av rösterna. Socialdemokraterna däremot har drygt 28% av väljarsympatierna. Kristdemokraterna skulle hamna utanför riksdagen med 3,8%.

Det vi ser nu är att trenderna fortsätter från valet, med undantag för Sverigedemokraterna som går kraftigt tillbaka.

Politiken blir lätt en opinionsmässig sifferexercis. De relativt snabba förändringarna som skedde under förra mandatparioden kan komma att upprepas. Här ligger en av politikens stora utmaningar. Medborgarna känner inte längre någon politisk identitet. Anders Lindholm. vd för undersökningsföretaget Demoskop problematiserar detta i en understreckare, länk i DN den 17 oktober. I artikeln säger han bland annat: ”I början av oktober ställde Demoskop följande fråga till 1.000 röstberättigade svenskar: ”En del människor har en politisk identitet. Är det något av följande du anser stämmer in på dig?” Svaren fördelade sig enligt följande:

• Liberal 27 procent
• Socialdemokrat 23 procent
• Socialist 8 procent
• Konservativ 6 procent
• Nationalist 2 procent
• Inget av dem/vet ej 34 procent

Att en tredjedel av väljarna saknar ideologisk grund indikerar hur stor del av väljarkåren som inte heller har en tydlig partipolitisk hemvist. Bland dem under 30 år är hälften utan ideologi. Osäkerheten understryks ytterligare av att inte heller anhängare till de enskilda partierna har någon större grad av enhetlighet i sin ideologiska övertygelse.”

Samtidigt blir skillnaden mellan partierna allt mindre. Moderater och socialdemokrater tävlar om att vara det bästa ”arbetarpartiet”. Vi kan också tala om att dessa partier genomför SM i socialdemokrati. Cirka 60-65% av väljarna deltar i denna tävling. På ett sätt man man säga att åsikterna hos väljarna inte har förändrats så mycket. Det är bara partierna som företräder dessa åsikter som skiftar.

Vad de gamla politiska ideologierna innebär är sannolikt okänt för det stora flertalet. Inte heller känner medborgare ett intresse för att engagera sig i partipolitiken. I detta spektrum ligger de stora utmaningarna inför valet 2014. Det kommer att bli frågorna som väcker engagemang som avgör valet.

Glöm inte heller att vi 2014 kommer att ha två val nära inpå varandra, Europaparlamentsvalet i juni och riksdagsvalet i september. Detta kommer att skapa spännande effekter.

Andra bloggar: Per Ankersjö, Johan Westerholm, Markus Berglund

Andra medier: SvD

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar