06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Byråkrater i alla länder förenen eder!

Hänt i Värmdö
Just nu pågår det första sammanträdet med den nyvalda kommunstyrelsen.

En fråga som vållar debatt rör Gustavsbergs gymnasium, G2. Där har man lagt upp i princip allt sitt undervisningsmaterial i Google apps. Vanligen kallar man det för lagning i ”moln”.

Nu har nitiska byråkrater upptäckt att det inte finns regler för hur man ska hantera detta. Så därför vill nu kommundirektören stoppa detta. Helt absurt kan man tycka.

Nu riskerar elever att under ett antal veckor, sannolikt 3, inte komma åt sina arbeten. Det är nämligen den tid det tar innan det kan fastställas regler.
Efter lite diskussioner kommer man vid mötet fram till att bara 1,5% av undervisningstiden ska förstöras för eleverna. I början befarade man att det kunde vara ända upp till 10% av undervisningstiden som skulle fördärvas.
Det som är beklagligt är att beslutet bygger på okunskap. Dessutom kan man undra över hur den styrande koalitionen tänker? Genom att driva igenom stängningen av google apps offrar man eleverna i en maktkamp mellan dataavdelningen och de lokala skolorna.
Väljare som är intresserade av skolkvalitet borde bli informerade om vad som sker.
Att eleverna blir förbannade och förtvivlade och förlorar undervisningskvalitet verkar inte (be)röra de styrande.
Man tar sig för pannan!

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar