07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Koalitionen på Värmdö: Moderat, men inte engagerat och tveksamt kristet II

Hänt i Värmdö

I Dagens Nyheter finner man tyvärr en föga smickrande artikel om Värmdö kommun, länk, länk. I artikelns ingress möts man av följande bistra budskap: ”Värmdö klarar inte de hemlösa I flera år har Värmdö kommun haft en tak-över-huvudet-garanti för sin invånare. Nu har man inte råd längre. Kostnaderna för den ökade hemlösheten i skärgårdskommunen skenar.”.

Socialnämndens ordförande i Värmdö är kristdemokraten Stefan Dozzi, pastorn kallad. Han har trots tvivel om samarbete med ”moderaterna i Värmdö” gått in för detta samarbete helhjärtat.

En del kommer säkert att säga att det sociala engagemanget i kommunen numera är ”moderat”, dvs måttfullt, hovsamt, distanserat. På riksplanet däremot talar kristdemokraterna om att man är passionerat engagerade för de svaga i samhället.

Dozzi tar inte strid för de svaga. Han kapitulerar utan strid. I DN-artikeln säger han så här: ”Vi har varit så stolta över vår tak-över-huvudet-garanti. Lika hemskt känns det nu när vi inser att det inte går längre. Men vi kan inte ta ansvar för sådant vi inte har pengar för. I dag går hela bostadskön åt till sociala förturer, det är inte alls bra”.

För det är väl inte så att pastor Dozzi väntar på ett bibliskt under. I Johannesevangeliet i bibeln talas om ett sådant: ”Då nu Jesus lyfte upp sina ögon och såg att mycket folk kom till honom, sade han till Filippus: “Varifrån skola vi köpa bröd, så att dessa få äta?” Men detta sade han för att sätta honom på prov, ty själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade honom: “Bröd för två hundra silverpenningar vore icke nog för att var och en skulle få ett litet stycke.” Då sade till honom en annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus’ broder: “Här är en gosse som har fem kornbröd och två fiskar; men vad förslår det för så många?” Jesus sade: “Låten folket lägga sig här.” Och på det stället var mycket gräs. Då lägrade sig männen där, och deras antal var vid pass fem tusen. Därefter tog Jesus bröden och tackade Gud och delade ut åt dem som hade lagt sig ned där, likaledes ock av fiskarna, så mycket de ville hava. Och när de voro mätta, sade han till sina lärjungar”

Kristdemokraterna på Värmdö i allmännhet och pastor Dozzi i synnerhet får fundera på vilken strategi man ska välja. Ska man vänta på ett under eller ska man gå ut och bedriva opinionsbildning för de man säger sig värna?

I sammanhanget är det värt att notera att man inte vill skära i byråkratin eller ha bättre kostnadskontroll i kommunen. Hade man gjort det hade man klarat tak över huvudet garantin med lätthet.

Det får kanske bli en ”moderat” lösning.
Kanske delar man ut tält och trangiakök till de hemlösa?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar