05282024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Några hushållningsförslag i budgettider

Hänt i Värmdö

I nästa vecka är det dags för kommunfullmäktige att fastställa Värmdö kommuns budget.
Lars-Erik ”Nallen” Alversjö låter sig intervjuas av Nacka Värmdö Posten om detta, länk. Den styrande kollitionen ska rocka loss genom följande åtgärder:
”Rationaliseringar ska främst ske inom socialkontoret och Gustavsbergs hemtjänst.
Slutligen får Värmdös felparkerare börja lägga undan ännu mer pengar än tidigare. 2011 kommer felparkeringsavgifterna att stiga. En ”vanlig” felparkering kommer då kosta 500 kronor, medan en parkering på exempelvis en cykelbana ger böter på 700 kronor. Tidigare låg avgifterna på 300 respektive 500 kronor.”

Det är bra att verksamheterna blir effektiva, men tyvärr är det inte här de stora besparingarna finns. Kommunalskatten i Värmdö kommun är hisnande 20 kronor och 28 öre per intjänad hundralapp.
  • De finns inom den centrala administrationen som vuxit allt för kraftigt. Dessutom chefer som inte fungerat lyfts snett uppåt. Tre sådana chefer, som bloggen inte nämnder vid namn kostar kommunen strax under tre miljoner. Här kan man spara, motsvarar cirka 4 öre på skatten.
  • Antalet anställda och dessutom dyra politiker ökar. Här borde man kunna spara i stället för att som föreslagits slösa. En minskning av kostnaderna med mellan 1.8-2,5 miljoner är möjlig. Totalt kostar polikerna 30 öre av skatten.
  • Verksamhet för skolban och äldre beskattas internt genom en avgift. Den är i dag cirka 1o miljoner, men ska öka med en miljon. Denna ”internskatt” omfördelar medel från verksamhet till byråkrati. I kommunalskatt motsvarar detta 15 öre. Avskaffa internskatten och direkt ökar kvaliteten i verksamheten.
  • VärmdöCentern, länk tar upp problemet med en för stor administration. Ett exempel man tar upp i sin budget är: ”att Värmdö kommun har en lönekostnad som överstiger kommungenomsnittet med cirka 136 miljoner. Detta motsvarar cirka 1,8 kronor i kommunalskatt.”
  • Byråkratin måste fortlöpande hållas i schack. Här finns det stora pengar att spara. 15-20 miljoner per år är inga problem att spara. Det motsvarar 20-30 öre på skatten.
  • Lägre kommunalskatt är en av de viktigaste sätten att att frigöra resurser för medborgarna att själv göra val med. 1 kronas skattesänkning motsvarar cirka 6-7.000 kronor för en familj med normala inkomster. Detta måste vara det långsiktiga målet. Det går att uppnå och samtidigt stärka den kommunala ekonomin om man arbetar smart.
  • Kommunen måste dessutom fundera över vad som är prioriterad verksamhet och vad som är verksamhet som faktiskt kan skäras bort. Skrytbyggen som simhallen kostar stora pengar. Den kostar skattebetalarna 20 öre på skatten, lågt räknat kanske upp till 30 öre.
  • Det finns fler pengatjuvar i den ”icke nödvändiga” verksamheten. Här finns pengar att spara.
  • Samtidigt måste kommunen kunna driva en aktiv markpolitik. Här finns stora pengar att tjäna.
När nu budgetprocessen avslutas i nästa vecka har vanliga medborgare vare sig fått speciellt mycket information och fått vara med i processen. Det är en stor brist. Den styrande kollitionen är sannolikt på kollissionskurs med medborgarna om detta, men om man likt strutsen sticker huvudet i sanden märker man det mindre.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar