06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Wikileaks skapar publicistisk och journalistisk historia

Bloggen får understundom kritik för att den uttrycker sig kärnfullt om lokala och iland rikspolitiker. En milt satirisk ton har bloggen själv rubricerat stilen som.
Andra av bloggens läsare är märkbart roade och kommer med glada tillrop.
Nu har wikileaks.org, länk publicerat hur USAs diplomater ser på olika politiker. Dessa rapporter är såvitt bloggen förstår inte i första hand till för att roa.
De är till för att vägleda i utrikespoltiska beslut. Kvaliteten på materialet är högst varierande. Material var inte tänkt att nå offentligheten.
I Sverige kommenteras läckorna av flera tidningar, länk, länk, länk.
Det som sägs och skrivs i slutna rum i politikens och diplomatins nivåer tål sällan ljuset. Förtal och lögner kan lätt upphöjas till fakta och sanning när det inte granskas utanför trånga kretsar. När hemlighetsmakeriet får växa ohämmat skapas en okultur. Det är denna som wikileaks låtes solens strålar belysa.
Reaktionerna på att materialet är publicerat är mycket varierande. Carl Bildt är av lätt insedda skäl orolig för konsekvenserna av att materialet blivit offentligt, länk.
Bloggen noterar att wikileaks utför en viktigt uppgift. Genom att tydliggöra att allt material kan bli offentligt sker en självsanering av vad som skrivs i rapporter även i de hemligaste av rum. Här skapas en effekt inte bara i USA, utan i hela världen.
Den grävande journalistiken ändrar också ansikte. Den blir inte längre bara lokal.
”Wiki” visar att den kan bli global på ett helt annat sätt än i papperssamhället.
Man visar också att det finns andra umgängesformer inom journalistiken än att bara kommentera och avstå från att publicera för att inte skada relationer till makthavare.
En av de stora förtjänserna är att ”wiki” tydliggör att det finns möjlighet att bara publicera grundmaterial som kan kommenteras och analyseras av andra. Det vi ser är ett nytt journalistiskt arbetssätt som hållet på att växa fram.
Det kräver andra typer av skydd för dem som verkar på nätet och det kräver en annan typ av upphovsrätt. ”Wiki” är ett viktigt bidrag i det fria ordets samtal.
Sedan erkänner även bloggen att det finns problematiska aspekter av det som sker, men det är faktiskt marginalföreteelser.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar