06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

En angelägen och skrämmande artikel på SvDs brännpunkt

I ett inlägg på SvDs brännpunkt tar barnombudsmannen och några läkare upp ett obehagligt och viktigt ämne, länk. Det gäller barn som misshandlas och i värsta fall dödas.

En av de skrämmande konklusionerna av debattartikeln är: ”Varje år dödas i genomsnitt fem barn i åldern 0-14 år i Sverige. Ännu fler barn får livslånga funktionshinder som en följd av brutalt våld. Den statliga utredningen om barnmisshandel från 2001 visade att en halv procent av barnen i varje årskull utsätts för grov, upprepad misshandel. Det motsvarar 3000 barn i åldern 0–6 år. En nationell kartläggning om våld mot barn som Allmänna barnhuset och Karlstads universitet utfört visade att 15 procent av samtliga elever i deras elevundersökning blivit slagna av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet.”

Trots detta utbildas inte vårdpersonal som läkare i tillräcklig utsträckning för att kunna hantera denna typ av problem. Enbart en tredjedel av de nyutbildade läkarna har fått kunskaper för att adekvat hantera detta.

Bloggen kan inte annat än hålla med författarna till denna angelägna artikel: ”Barnkonventionen förpliktigar. Barn som far illa är beroende av att professionella i vården har förmåga att se och agera.”

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar