05302024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rapport från kommunfullmäktigemötet i går

Hänt i Värmdö

Bloggen har redan tidigare rapporterat om att temat för den styrande kollisionen är en sorts skuggornas regering. Tydlighet verkar skapa rädsla hos de som ska utöva makten. Då är det bättre att gömma sig bakom otydlighet. Skuggan som politisk förebild verkar vara ordet.
I går skulle ett antal interpellationer besvaras. Nu var det bara ett problem för att kunna debattera måste man vara tjänstgörande eller ordinarie medlem av fullmäktige. Det var inte interpellanten.
Miljöpartiet tyckte tidigare att även ersättare skulle få yttra sig i fullmäktige. Så är inte längre fallet. Nu ska man säkerställa att 51 i stället för 102 personer ska ha möjlighet att yttra sig. Nu verkar man införa en ny styrmetod och det är tystnaden. Genom att inte tillåta att en ersättare som skrivit en interpellation inte får yttra sig hoppades man slippa debatten.
Devisen verkar vara: ”En tyst opposition är en bra opposition”.
Man tyckte inte heller att den vice ordföranden i utbildningsnämnden skulle få lov att yttra sig i frågan, trots att hon ingår i kollisionen. Hon kom försent. Ordföranden vägrade att justera deltagarförteckningen spå hon kunde yttra sig. Idén var sannolikt att säkerställa tystnad.
Oppositionen tyckte tystnad passar dåligt i ett parlament, även om det bara är lokalt och kallas kommunfullmäktige. Så med minoritetens rätt bordlade man debatten till nästa sammanträde.
Bloggen gissar att interpellanten då kommer att vara tjänstgörande. Förmodligen lär han haft möjlighet att ladda.
Bloggen tror inte att den inslagna strategin främjar demokratin.
En som bör ges lite läxträning är vice borgmästaren och ordföranden i finansieringsnämnden för utbildning, herr Max Ljungberg. Han verkade i sina inlägg närmast luftlandsatt från någon närliggande planet. Då är det lättförståeligt att man inte hunnit läsa in sig på sakfrågorna. I annat fall är det vanligt slarv och nonchalans.
Fullmäktige fattade beslut om att de politiska resurserna enbart skulle få disponeras av kollisionens partier och socialdemokraterna.
Någon i salen lär ha viskat att detta strider ju mot lagen.
Andra lär ha sagt tyst.
Enligt vad bloggen förstår kommer detta beslut att vara överklagat i samma sekund som det blivit justerat.
Lite dumt att exkludera i stället för att främja debatt, men vad vet man?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar