05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Världens största "Ankpress"

Att vara liberal är att vara kluven som bekant.

Folkpartiet i Värmdö är närmast extremt kluvet. Huruvida man därför är extremt liberala uttalar sig inte bloggen om. Vi nöjer oss med att konstatera att man inte är överens.

Arkitekten bakom de nya arvodesreglerna för de förtroendevalda är Anders ”Ankan” Bergman. Han är som bekant folkpartist. Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta hans förslag till regler.
Alla fullmäktigeledamöter var för detta utom en folkpartist som ville veta mer. Denne folkpartist heter Olle Markstedt. När han inte vann den omröstning som han lär ha kallat för världens störst ”Ankpress” så överklagade han beslutet till förvaltningsrätten.
En folkpartist formulerar ett beslut och en annan överklagar. Låter som om man både regerar och är i opposition med sig själva.
Vara kluven var ordet. Vanligen brukar man kunna skilja på oppositionen och de styrande, men inte längre i Värmdö.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar