06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdös 25 mest inflytelserika, uppdaterad och reviderad utgåva för början av 2011

Bloggen publicerar listan på de mest inflytelserika människorna med anknytning till Värmdö. Listan avser läget just nu och kommer fortlöpande att uppdateras.

1. (ny på listan) Swedbank, huvudlångivare till Värmdö kommun. Totalt har kommunen lånat drygt 2 miljarder. Banken är i praktiken den som bestämmer hur mycket kommunen kan göra. Osynlig, men i praktiken mycket inflytelserik. Bestämmer om vem så får bo i kommunen genom att vara en av de större utlånarna till egna hem. Borde varit med på listan tidigare.

2. (tidigare 7 plats) Anders ”Ankan” Bergman, 63 år, blågrå eminens inom Värmdöpolitiken, folkpartist, hjärnan och strategen inom koalition för Värmdö. Ordförande för Värmdö hamnar. Numera före detta Bankdirektör. Fallskärmsinnehavare från Swedbank. Kommunalråd med 70% tjänstgöring med ansvar för Värmdös finanser. Har under en period haft mycket stort inflytande på hur politiken ska organiseras under de närmaste fyra åren. Bloggen tippar att Bergmans placering inte blir långvarig. För det krävs det uthållighet, vilket bloggen inte är säker på att ”Ankan” har.

3. (tidigare plats 8) Lars Larsson, 46 år, vd för Villeroy & Boch, Gustavsberg, Värmdös mest välkända företagsnamn. Börjar projektera en ny fabrik. Det gamla fabriksområdet kan snart bli bostäder. Är med och aktivt driver hur Gustavsberg ska se ut i framtiden. Under det närmaste året kommer han att ha ett mycket aktivt inflytande på hur centrala Gustavsberg kommer att se ut

4. (tidigare plats 2) Fredrik Dahl, 56 år, styrelseordförande i Dahl Independent Capital, som äger bland annat Landvik och Dahl, Värmdös största företagsgrupp förra året med en omsättning på över 3 miljarder kronor. Tidigare delägare i Värmdö hamn.

5. (tidigare plats 3) Elisabeth Fredell, 64 år, produktionschef i Värmdö kommun, ansvarig för nästan all verksamhet i Värmdö kommun. Har några månader kvar av sitt förordnande, om det inte förlängs. Oklart om det blir förlängning med den nya majoriteten för henne. Mycket inflytelserik och kompetent.

6. (tidigare plats 4) Dag Landvik, 67 år, miljardär, ägare av Fagerdalagruppen, entreprenör, mecenat, kulturentreprenör och Värmdöutvecklare, ägare av Gustavsbergs hamn.

6. (ny på listan) Evenlina Stucki, chefredaktör för Nacka Värmdö Posten. Sätter i mångt och mycket agendan för granskningen av Värmdös politik. Dessutom skapar NVP det mest lästa utrymmet för debatt kring vad som händer i Värmdö. Evelina är tillbaka efter barnledighet. Når ännu så länge inte upp till vikariens inflytande, men det kommer.

8. (tidigare plats 5) Monica Pettersson, 62 år, moderat, kommunfullmäktiges ordförande, borgmästare och ordförande i Finansieringsnämnden för äldre och funktionshindrade. Syns mindre än kommunstyrelsens ordförande men är lika inflytelserik som honom. Kommunstyrelsens ordförande hoppas på att hon trappar ner, men det har hon inte gjort.

8. (oförändrat) Lars Erik ”Nallen” Alversjö, 58 år kommunstyrelsens ordförande, moderat, Värmdö kommun.

10. (oförändrat) Peder Wallenberg, 75 år, Helena Wallenberg, 45 år, initiativtagare till Lemshaga, sociala entreprenör och stiftelsen Carpe Vitam. Peder Wallenberg verkade aktivt för att avsätta en kommunstyrelseordförande under valperioden 2006-2010.

11. (oförändrat) Lars Bryntesson, 50 år oppositionsråd, socialdemokrat, Värmdö kommun. Fortfarande inflytelserik i kraft av Värmdös mest intressanta nätverk.

12. (oförändrat) Olof Stenhammar, 69 år, ägare av Siggesta gård, ordförande i Ratos, mångmiljonär och Värmdöentreprenör. Har finansiella muskler och visioner. Har lämnat över de operativa funktionerna på Värmdö till sin son. Fortfarande stark och inflytelserik.

13. (oförändrat) Stellan Folkesson, 57 ny kommundirektör, Värmdö kommun. Har stor potential att klättra snabbt, men kan också falla snabbt om han inte sköter korten rätt.

14. (oförändrat) Hans Mellström, 68 år miljardär och tidigare ägare till VM data, numera ägare till Seglarrestaurangen på Sandhamn. Han är den som för många avgör bilden av Värmdö. Sandhamn är ju den plats som sannolikt besöks av flest turister.

15. (oförändrat) Lars Öberg, 53 år, samhällsbyggnadschef och teknisk chef hårdhudad och lojal “doer” i Värmdö kommun. En man som folk sätter både stora plus och minus för. Är starkare än sin ordförande Peter Frej som hamnar på 23 plats.

16. (oförändrat) Monica Fransson, 60 år, köpchef inom Värmdö kommun, motpart i köp-säljorganisationen till Elisabeth Fredell. Har haft mer inflytande, numera mera ifrågasatt, men fortfarande inflytelserik.

17. (ny på listan) Max ”Lemuren” Ljungberg, miljöpartist, kommunfullmäktiges vice ordförande, kommunalråd och ordförande i finansieringsnämnden för utbildning. Har potentialen att utöva stort inflytande. Har viss grundkompetens. Hittills har han varit lite för hafsig för att få riktig utdelning. Verkar ha temperament.

18. (tidigare plats 17) Björn Jacobson, 76 år, ”babybjörn”, konsthallsägare och entreprenör. Har potential att bli mer inflytelserik när väl konsthallen öppnar.

19. (tidigare plats 18) Karl Paulsen, 60 år, äger GoPek AB och driver ICA kvantum i Mölnvik.

20. (tidigare plats 19) Thomas Franssson, 54 år, familjeföretagare. Driver Frentab, framgångsrik bygg-, fastighets- och markentreprenör, med ursprunglig bas på Ingarö.

21. (tidigare plats 20) Lars Backsell, 58 år, läkemedels- och hästentreprenör i nybyggnadstagen på Värmdö. Kan komma att spela en stor roll för bilden av Värmdö i framtiden. Snart lär han börja bygga sitt hästcentrum. En man som det kliar i fingrarna på.

22. (oförändrat) Familjen Delselius, avgör trivselvikten för många Värmdöbor, konditorer, med tre konditorier. Pappa driver sin verksamhet och döttrarna driver eget på Grisslingerakan.

23. (oförändrat) LG Nilssson, 61 år, entreprenör, bloggare och konsult med synpunkter på Värmdö. Läses av många och lyssnas på av många inflytelserika. Hans affärsidéer förverkligas ofta av andra i Värmdö.

24. (oförändrat) Peter Frej, 50 år, ordförande i samhällstekniska nämnden, moderat snart kommunalråd, Ica-handlare på Djurö och i Stavsnäs. Styr vem som får ändra användningen av sin mark.

25. (tidigare plats 21) Stefan Mårtensson, 50 år, bloggare och samhällsdebattör, VärmdöCenterpartist. Tappar lite i ranking eftersom det är oklart hur aktiv han kommer att vara med opinionsbildningen. Har lämnat posten som politisk sekreterare i VärmdöCentern.

Precis utanför listan:

(Tidigare 1 plats). Magnus Hedenfalk, 66 år, tidigare kommundirektör. Hade en stark ställning i Värmdö kommun bland annat på grund av bristen på politiskt ledarskap. Pensionär, som är med och driver omvandlingsprojektet av Gustavsbergs centrum.

(Tidigare 6 plats). Anders Milde, 34 år, tjänstgjorde som chefredaktör för Nacka Värmdö Posten. Avgjorde vad som skulle skrivas i Värmdö om Värmdö i den ledande tidningen. Vikariatet som chefredaktör är slut.

Peter Wallenberg, 84 år, dold makthavare, familjeöverhuvud i Wallenbergfamiljen, bosatt på Värmdö. Genom Investor som via dotterbolag äger Kulla Karby står han bakom bland annat kraven på detaljplaneläggning av området.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar