05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Monica mörkar

Hänt i Värmdö

En skrivelse från kommunens revisorer som aviserar kritik av åtminstone en ledande moderat har försvunnit. Den har lägligt nog varit försvunnen under den tid man skulle hitta lämpliga ordförandekandidater till styrelser och nämnder.
När valen är klara dyker den upp igen. Detta sker 4 månader senare. ”Upphittare” är då den numera avgångne kommundirektören Magnus Hedenfalk. Ansvarig för att handlingen skulle diareföras i tid är kommunfullmäktiges ordförande Monica Pettersson. Det har hon inte lyckats med speciellt snabbt. Det är inte undra på att vissa talar om ”snigelposten” Värmdöleaks berättar mer, länk.
Bloggen har tidigare berättat om hur svårt det är för vissa brev och skrivelser att komma fram i tid. Nu dyker ett nytt exempel upp på denna bristande brevbefordran.
Vad gäller postgången i Värmdö kommun gäller som vanligt att befordringtiden är proportionell till dess känslighet för ledande politiker i Värmdö.
Detta kan faktiskt innebära att riktigt känsliga brev aldrig kommer fram.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar