06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rapport från ett havererat årsmöte

Hänt i Värmdö
Bloggen kommer att inbjuda gästbloggare under året. Vi hoppas att detta ska öka läsvärdet på bloggen.
Först ut är VärmdöCententerns tidigare ordförande, de flitige debattskribenten i Nacka Värmdö Posten, Henrik Paulsen. Henrik är ledamot av kommunfullmäktige i Värmdö sedan valet. Han är också medlem i medborgarcentern, som är en avdelning inom VärmdöCentern. Henrik har valt att rapportera från VärmdöCenterns årsmöte i måndags, den 31 januari.

Så här skriver Henrik:

”Rapport från ett havererat årsmöte

Det välbesökta årsmötet med 20 deltagare, exklusive den externe ordföranden, hann fram till punkten 6 på dagordningen, fastställande av röstlängd. Här ifrågasatte Hans Lindqvist om alla närvarande hade rösträtt utifrån frågan om de betalt medlemsavgift eller ej. De som berördes visade sig vara tre personer. En av dessa personer har varit medlem under en längre tid, han har aldrig tidigare ifrågasatts och han stod på VärmdöCenterns valsedel till kommunfullmäktige i höstas. Denne person upplyste om att han vid flera tillfällen bett kassören om inbetalningskort, utan effekt. De två andra var på sitt första möte i VärmdöCentern. För att diskussion om medlemsavgiften inte skulle uppstå hade bland annat dessa tre personer valt att betala in årsavgiften före årsmötet. Betalningen hade av praktiska skäl och för att bara behöva betala en avgift gjorts gemensamt. Ordföranden, den externe, upplyste i ena andetaget om att det av stadgarna inte framgår något annat än att det är ok att betala så sent som på dagen för aktuellt möte, men ifrågasatte sedan i nästa andetag att betalningen gjorts gemensamt. I sammanhanget upplyste en av deltagarna om att det vid förra årsmötet varit helt ok att vara med och rösta utan att ha betalat medlemsavgiften. Det hela slutade med att det röstades om huruvida de tre skulle få vara med och rösta när det senare skulle väljas styrelse med mera. Vid denna omröstning fick inte de tre vara med och rösta.


Omröstningen utföll på så sätt att 8 personer röstade mot att de tre skulle få vara med och rösta vid val av styrelse med mera, 8 personer röstade för att de tre skulle få vara med och en valde att lägga ned sin röst. Nämnas kan här att bland de personer som röstade emot befann sig en person som sade sig vara med i kvinnoförbundet, och som av någon märklig anledning inte avkrävdes besked av, den externe, ordföranden huruvida medlemsavgift hade betalts eller ej. Oavgjort således. Efter livlig diskussion lottades det och då ”vann” den sida som ville utestänga de tre från inflytande. Det sagda fick 11+1 personer att lämna mötet, en majoritet således, och endast 8 personer blev kvar, en minoritet således. Trots att centerpartiet ska vara en demokratisk organisation, och trots att det stred mot stadgarna, så var det således en minoritet som på ett odemokratiskt sätt och med, den externe, ordförandens hjälp lyckades ”vinna”. Om det var någon vinst kan förstås diskuteras utifrån det förhållandet att åtminstone de 11 nu allvarligt överväger att lämna partiet/sitt politiska engagemang. Enligt min mening visar det sagda på minoritetens avsaknad av det mest rudimentära demokratiska tänk. Med tanke på att en av de två justeringspersonerna var bland de som avtågade ska det bli intressant att se hur man hanterar denna situation.


Om man väljer ny styrelse ska det även bli intressant att se om man är så oklok att man väljer den föreslagna ordföranden. Detta särskilt som personen ifråga, som bor på Värmdö, inte är skriven i Värmdö kommun utan i Stockholms stad, och därmed är en av alla de personer som utan att bidra till våra gemensamma kostnader snyltar på den skatt vi andra betalar till den kommun i vilken vi bor. Kommer detta ut till allmänheten, och den risken är nog stor, är det knappast något som är till fördel för det redan sargade partiet. För övrigt kan ett val som görs under dessa förhållanden knappast ha någon som helst demokratisk legitimitet.

Henrik Paulsen”

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar