05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Herr ordförande Lju(n)gberg har talat om skolan i Värmdö

Hänt i Värmdö

Skolan är ett område som engagerar och där medborgare med rätta undrar hur det står till.
Uppenbarligen är det så att det är svårt att finna rektorer som vill arbeta i Värmdö kommun. Det framgångslösa försöket att hitta rektor efter Ulrika Görtz visar på problemet, länk. I stället hyr kommunen in en rektor till väsentligt högre kostnad för skattebetalarna.
En annan intressant reflektion kring detta är att Nacka Värmdö Posten som skrivit en artikel om detta fått hela 27 kommentarer på artikeln. Till och med den ansvarige politikern Max Ljungberg kommenterar.
Han skriver så här: ”Hej, trots att jag egentligen inte avser föra debatt genom att kommentera tidningsartiklar, måste kommentera de senaste inläggen under denna artikel. @H. Paulsson, du har som vanligt fel, redan i artikeln nämns att det är tre som sökt rektorstjänsten, inte som du påstår att ingen verkar vilja bli rektor, och jag kan meddela att det idag är mer än lika många till som sökt tjänsten. Ett av huvudskälen till att rektorn för Brunn slutade var att han inte kände något stöd av de ledande politiker, där Paulsson själv var en huvudperson i skolfrågor, under förra mandatperioden.
Max Ljungberg, MP ordförande i Utbildningsstyrelsen Värmdö kommun, 2011-02-27 09:14:55″
Som vanligt är Max ”Lemuren” Ljungberg inte påläst när han kommenterar. Tyvärr tycker bloggen. Skolan kräver en mera seriös debatt även av från ledande politikernas sida.

Max Ljungberg har rätt i att tre sökte tjänsten, men ingen ville ha den när de fått erbjudandet. Det ”glömde” den berömde ”Lemuren” Ljungberg att berätta. Därför talar Ljungberg bara nästan sanning.

Anledningen till att ingen ville ha jobbet finns anledning för herr Ljungberg att reflektera över. Att vara andra eller tredjehandsalternativ i en sökprocess visar att läget inte riktigt är det bästa i Värmdö skolor.

Då tror bloggen vi ska komma ihåg att de flesta lärare och rektorer gör ett mycket bra jobb. Det är i stället ledning och organisation det är fel på.

När herr Ljungberg påstår att Henrik Paulsen var den ledande skolpolitikern förra mandatperioden undrar man. Paulsen förde debatt i lokalpressen. Han var ledamot i den dåvarande produktionsstyrelsen. Där drev han bland annat frågan att man måste göra något åt organisationen.

Oron medborgarna känner för skolan bemöter inte Ljungberg. Han viftar bort den. Det är ett dåligt sätt att lösa problem.

Om man sätter upp mål för skolan gäller det att man uppnår huvuddelen av dem. I verkligheten når man bara en bråkdel av de mål man satt upp. Här har Ljungberg ett rejält arbete att göra.

Det finns viktigare saker för Värmdös ledande skolpolitiker att göra än att komma med mer eller mindre krystade bortförklaringar

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar