05282024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ny styrmodell utvecklad för Värmdömoderaterna

Hänt i Värmdö

Någon har beskrivit Värmdöpolitiken som en sorts vilda västern. Lagar, regler och stadgar följer man om man vill. Ibland bryter man mot dem väl medveten om att det är besvärligt att få rättelse. Därför kan man ostört syssla med många tokiga saker.
En av dem som gör detta är Värmdöpolitikens egen cowboy, Värmdömoderaternas Hans Ove ”Greven” Görtz. Många gånger påstår han saker tvärsäkert och inte sällan är det han påstår fullständigt fel. Några säger till och med att han ljuger.
Nu påstår nämnde Görtz att Värmdömoderaterna hade styrelsemöte den 6 mars i år. Märkligt nog var inte alla som brukar kallas kallade. Det var ett möte som mer eller mindre hölls i hemlighet. Nu verkar det som om Görtz i kraft av sitt historiskt klingande namn, anfadern till namnet var Hans Heinrich Von Görtz som var Carl XIIs finansminister och den som i Sverige införde hyperinflationen.
Hans Ove ”Greven” Görts är uppenbarligen intresserad av att återinföra en gammal svensk företeelse, men nu i Värmdömoderaterna. Det gäller det ”sekreta utskottet” som första gången sammanträdde 1627. Makten för utskottet vidgades och blev så småningom ett mycket mäktigt utskott där de tre översta stånden sammanträdde.
I regeringsformen 1719, 1720 bestämdes att ständerna själva skulle utse det. Det utvecklade sig till en stat i staten. Genom det sekreta utskottet kunde man exkludera dem man önskade från beslutsfattande. Först vid riksdagarna 1789, 1792 och 1800 kunde alla parter utse representanter till utskottet.
Även om själva formen försvinner finns hemliga utskott kvar i riksdagarna fram till 1866 års riksdagordning avskaffas. Då var betydelsen liktydig med utskott av ”särskilda deputerade”.
Det sekreta utskottet fungerar dåligt i ett modernt samhälle. Det spelar ingen roll om det gäller att styra Värmdömoderaterna eller att utse ny ordförande i socialdemokraterna. Det är en förlegad tanke som ligger bakom.
Det som avhandlades vid det hemliga mötet var huruvida denna bloggs skribent kan vara medlem i just Värmdömoderaterna. Man fann vid sin hemliga överläggning att man inte vågade han denne som medlem.
När det inte fanns rum i stadgarna att vägra medlemskap uppfann helt sonika Greven ett nytt begrepp. Han annulerade denna skribentens medlemskap tillsammans med det sekreta utskottet. Att bloggens skribent har skriftlig dokumentation på att han inte längre är medlem av centern från den 18 februari i år bryr sig nämnde ”Greve” sig inte om.
”Greven” Görtz menar i ett samtal med bloggen att en så ovidkommande faktorer som fakta inte får stå över ett högre syfte.
Bloggen tar sig för pannan. Det är synd att en liten grupp tillåts svärta ned ett i övrigt framåtsträvande parti. Man får hoppas att årsmötet innebär förändring.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar