05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Politikerarvoden

Hänt i Värmdö

Två folkpartister i Värmdö är numera ganska frekventa bloggare. Den ena är den lokale ordföranden Fredrik ”Broder Tuck” Sneibjerg. Den andre är skolpolitikern Amie Kronblad. Det är bra att det är fler med intresse för Värmdöpolitiken som bloggar mera regelbundet.
Fredrik ”Broder Tuck” ställer den mera filosofiska frågan om varför man bloggar, länk. I dagens mediebrus och långa väntetider, länk även till de lokala debattsidorna är bloggen ett bra verktyg. Det verkar även Broder Tuck se.
När det gäller svaret på frågan har denna blogg publicerat ett manifest om varför den finns, länk som publicerats i september 2009. Manifestet står kvar som en ledstjärna i bloggandet. Ett annat skäl är att vara en plattform för opinionsbildning. Bloggen är ganska övertygad om att Sneibjergs partikollega Amie Kronblad även hon kan vilja bygga en åsiktsmässig plattform med sin blogg.
I sitt senaste blogginlägg reflekterar fru Kronblad kring politikerersättningar, länk. Närmast urskuldande pekar hon på sin ersättning och konstaterar att den är i princip försumbar. Lite mera ”underdog” än vad nöden kräver kan man tycka.
Frågan om politikernas ersättningar är viktig. Den viktigaste frågan är om medborgarna får valuta förs sina pengar. Är de som får pengarna effektiva, engagerade och kompetenta. I fallet med en tidigare folkpartipolitiker med skolansvar kan man verkligen ifrågasätta detta. Långa vistelser på Gotland gjorde att han rimligen inte kunde anses sköta sitt uppdrag väl. Kanske inte ens anse att han ens skötte det. Trots detta reagerade inte hans partikamrater och avsatte honom I stället blev man medansvariga till ett slöseri med skattemedel.
Vad gäller Amie Kronblad menar jag att hon precis som andra inte ska dömas för den nominella ersättning hon får. I stället ska man bedöma henne efter vad hon skapar för medborgarna i Värmdö. Ännu så länge vet vi ganska lite om det. Bloggen kommer att återkomma om vad den anser om hennes insatser för medborgarna.
En oroväckande utveckling när det gäller kommunalrådsarvoden och politikerersättningar är att antalet politikerbyråkrater ökar. Med det menar bloggen till exempel sådana politiska uppdrag som inte är direkt relaterade till service för medborgarna.
Ett sådant exempel är att kommunstyrelsens ordförande inte är ekonomiskt ansvarig längre. Det är i stället ett annat kommunalråd, nämligen en partikollega till Kronblad och Sneibjerg. Vad kommunstyrelsens ordförande fyller sig tid med i stället för att vara högste kommunhushållare vet ingen annan än han själv. Luddigt blir det i vart fall.
När det gäller den nuvarande finansminstern i kommunen, herr ”Ankan” Bergman kan man konstatera att han behöver 6 gånger så lång tid som sin föregångare på denna post. Nu tror inte bloggen att det tar sex gånger mer tid för honom att utföra uppdraget. Han lägger tid på annat. Bara han själv vet vad.
Malin ”Måsen” Åberg Aas är inte ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Trots detta är hon ansvarig för frågor som behandlas där. I stället finns ett annat kommunalråd där. Det är moderaten Peter ”Farbror” Frej. Även här är det fler kockar än storleken på soppan kräver.
Detta är exempel på dålig hushållning med skattebetalarnas medel. Tyvärr visar detta att Värmdö kommun får allt fler politiska byråkrater och en politisk byråkrati. Denna utveckling måste brytas.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar