05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ryktet om bloggens död är väsentligt överdrivna

Hänt i Värmdö

På förekommen anledning meddelas härmed att ryktet om bloggens död är väsentligt överdrivet, länk. Det samma gäller ryktet om att denna bloggs skribent har tappat sugen.

Kommunstyrelsen har sammanträde under dagtid nuförtiden.
I onsdags var det dags för sammanträde.
Den nya ordningen med just dagsammanträden innebär att antalet medborgare som följer mötena är i princip obefintligt. Det är trist. Ledarskapet ska självklart kunna granskas, speciellt det politiska.
Om man nödvändigtvis ska hålla sammanträden på dagtid i kommunens regering är det dags att web eller podcasta dessa för att öka transparensen.
Som det är nu håller politikerna sina möten i en allt trängre krets. Nytt för i år är att kommunstyrelsens arbetsutskott som förbereder sammanträdena är hemliga och dessutom i många olika dimensioner.
Arbetsutskottets sammanträden protokollförs inte, länk. Kallelserna är inte offentliga. Om detta är förenligt med kommunallagen ifrågasätter bloggen starkt. I vart fall strider det mot lagstiftarens intentioner. Att det nya förfarandet strider mot Värmdö kommuns eget regelverk verkar inte bekymra så många av beslutsfattarna. Synd att de borgare som finns i majoriteten inte slagit näven i borde och sagt nej till detta. Detta är ett område där oppositionen inte borde få husera ensamt.
Förra veckans kommunstyrelsemöte var för de redan initierade. Några så kallat vanliga medborgare kunde inte spåras så långt ögat kunde skåda. Däremot återfanns två organiserade moderater. Inte något fel med det, men de som redan organiserat sig ger inte riktigt samma poäng i bloggens ögon.
Vid sammanträdesbordet var man organiserade i fyra grupper. Vid ena sidan satt presidium och ledande tjänstemän. Till höger om presidiet satt majoriteten. Till vänster oppositionen. Längst ned till vänster satt i ensamt majestät folkpartisten Olle Markstedt. Denna ”självorganisation” berättar något om läget i kommunens regering.
Den viktigaste frågan var förutsättningarna för budgeten 2012. Dokumentet som producerats av tjänstemännen var ganska tunt. Samtidigt fanns ett antal allvarsord, vilket skribenterna däremot ska ha en eloge för. Tyvärr har denna typ av dokument en tendens att bli allt för mycket den oförlöste nationalekonomens klagan. Det vore bättre om man klippte och klistrade in olika aktörers text i stället. På så sätt skulle läsarna kunna dra sina egna slutsatser i stället för att få tolkningar.
Värmdö kommuns ekonomi är i kris, länk. Vem som helst med insikter om bokföring vet att det finns två sidor av en ekonomi. Den ena sidan är resultaträkningen och den andra sidan är balansräkningen.
Resultaträkningen ser bättre ut än tidigare. Det är riktigt. Trots att det finns allt för liten ”gnetiver” och förbättra och förenkla olika dimensioner. Det finns stora pengar att tjäna. Framförallt kommunstyrelsens ordförande är ovillig att diskutera detta. Dessutom har han kapitulerat från rollen som högste ekonomiskt ansvarig. Det är olyckligt.
När det gäller balansräkningen är det riktigt illa. Nu är kommunen skyldig över 2,2 miljarder kronor. Det innebär att varje Värmdöbo är skyldig strax under 58.000 kronor, oavsett ålder. Detta motsvarar nästan ett och ett halvt års skatteintäkter.
Alla inser att det är på tok för mycket. Kommunen borde inte ha en högre skuldsättning är ett års skatteintäkter. Det innebär en skuld på maximalt 1,5 miljarder. Den bistra slutsatsen är att det är dags att banta balansräkningen.
Nu är det dags för kommunen att sälja fastigheter och andra tillgångar som inte är centrala för att erbjuda en bra service. Totalt måste kommunen banta bort 700 miljoner kronor för att få en sund ekonomi.
Det vore klädsamt om den ledande politikern med ansvar för ekonomin i Värmdö, Anders ”Ankan” Bergman kunde sprida detta budskap i stället för att slå sig för själv bröstet. Hans prestationer imponerar inte hittills.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar